ติดต่อเราInvestorsCareersMediaScienceContact Us
หน้าหลักวิทยาศาสตร์ความรู้เรื่องโรคภูมิความรู้โรคหลอดเลือดสมอง พลิกวิกฤติให้มีชีวิตรอดความรู้โรคหลอดเลือดสมอง พลิกวิกฤติให้มีชีวิตรอด

ถ้าจะมีโรคที่เกิดขึ้นอยากเฉียบพลันและรวดเร็ว หนึ่งในนั้นคงจะเป็น โรคหลอดเลือดสมอง เพราะถึงแม้จะมีสัญญาณเตือน แต่บางครั้งบางคนก็ไม่คิดด้วยซ้ำว่านั่นคือ การเตือนของโรคหลอดเลือดสมอง

โรคหลอดเลือดสมอง คือภาวะที่เลือดไม่สามารถไหลเวียนไปเลี้ยงสมองได้ตามปกติ ทำให้เนื้อเยื่อสมองเสียหายหรือตาย โดยผู้ที่มีภาวะหัวใจสั้นพลิ้ว AF ยิ่งมีโอกาสสูงที่จะเกิดโรคหลอดเลือดสมอง Stroke ตีบ/ตัน มากกว่าปกติถึง 5 เท่า แม้ในผู้ที่ไม่แสดงอาการ1

References:

  1. Living with atrial fibrillation Available at:
    https://www.afibmatters.org/en_GB/Living-with-atrial-fibrillation. Accessed 21 December 2018
    What is atrial fibrillation? Available at: 
    https://www.afibmatters.org/en_GB/Treatments.Accessed 21 December 2018
    Weitz & Gross. Hematology Am Soc Hematol Educ Program 2012:2012:536-540

PP-UNP-THA-0370
ร่วมงานกับเรา เงื่อนไขการใช้บริการ นโยบายความเป็นส่วนตัวโปรดปรึกษาแพทย์หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโรคหรือการใช้ยา
 
บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 1 อาคารพาร์ค สีลม ชั้น 27 ห้อง 2701-2704 และ 2707-2708 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 02-761-4555
 
บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิในลิขสิทธิ์ทั้งปวง ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในไซต์นี้มีไว้เฉพาะเพื่อบุคคลซึ่งมีถิ่นที่ อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น ฉลากผลิตภัณฑ์และเอกสารกำกับยาของ ผลิตภัณฑ์ที่มีการกล่าวถึงในไซต์นี้อาจแตกต่างกันในแต่ละประเทศ บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัท ไฟเซอร์เป็นบริษัทเวชภัณฑ์ที่มีความมุ่งมั่นที่จะช่วยพัฒนาสุขภาพของ บุคคลโดยการวิจัยและพัฒนายา
 
Copyright © Pfizer (Thailand) Limited. All rights reserved.