ติดต่อเราInvestorsCareersMediaScienceContact Us
หน้าหลักวิทยาศาสตร์ความรู้เรื่องโรคหัวใจสั่นพลิ้ว ความเสี่ยงที่เปลี่ยนไปตามอายุ (Atrial Fibrillation - AF)หัวใจสั่นพลิ้ว ความเสี่ยงที่เปลี่ยนไปตามอายุ (Atrial Fibrillation - AF)

โรคหัวใจสั่นพลิ้ว (Atrial Fibrillation หรือ AF) คือภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดสั่นพลิ้ว ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อหัวใจห้องบน (Atrium) บีบตัวได้ม่ม่เต็มที่ เลือดที่หัวใจสูบฉีดออกไปจึงอาจไม่เพียงพอ ที่จะหล่อเลี้ยงให้ทั่วทั้งร่างกาย1

พบได้ในคนทั่วไปประมาณ 1-2%  ส่วนใหญ่ะพบเพิ่มขึ้นในผู้สูงอายุ โดยพบน้อยกว่า 0.5% ในอายุ 40-50 ปี และพบมากถึง 5-15% ในช่วงอายุ 80-90 ปี2

โรคหัวใจสั่นพลิ้ว (Atrial Fibrillation หรือ AF) แบ่งได้ 3 ประเภท1

 1. ชั่วคราว สามารถกลับมาเป็นปกติได้เองภายใน 7 วัน

 2. ต่อเนื่อง มีอาการติดต่อกันเกิน 7 วัน แต่สามารถรักษาให้กลับมาเป็นปกติได้

 3. ถาวร มีอาการตลอดเวลา โดยไม่สามารถรักษาให้หายขาด

สำหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ การดูแลรักษาจะเป็นการลดอาการ และป้องกันการเกิดภาวะแทรกช้อน โดยแนวทางการรักษาผู้ป่วยแต่ละรายอาจไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง ซึ่งผู้ป่วยและครอบครัวควรร่วมพูดคุยถึงแนวทางการรักษากับแพทย์ผู้ดูแล2

References:

 1. Living with atrial fibrillation Available at:
  https://www.afibmatters.org/en_GB/Living-with-atrial-fibrillation. Accessed 21 December 2018
  What is atrial fibrillation? Available at: 
  https://www.afibmatters.org/en_GB/Treatments.Accessed 21 December 2018
  Weitz & Gross. Hematology Am Soc Hematol Educ Program 2012;2012:536-540

 2. Atrial Fibrillation, AF Available at: 
  ​​​​​​​http://www.chulacardiaccenter.org/th/component/content/article/244-atrial-fibrillation

PP-UNP-THA-0369
ร่วมงานกับเรา เงื่อนไขการใช้บริการ นโยบายความเป็นส่วนตัวโปรดปรึกษาแพทย์หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโรคหรือการใช้ยา
 
บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 1 อาคารพาร์ค สีลม ชั้น 27 ห้อง 2701-2704 และ 2707-2708 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 02-761-4555
 
บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิในลิขสิทธิ์ทั้งปวง ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในไซต์นี้มีไว้เฉพาะเพื่อบุคคลซึ่งมีถิ่นที่ อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น ฉลากผลิตภัณฑ์และเอกสารกำกับยาของ ผลิตภัณฑ์ที่มีการกล่าวถึงในไซต์นี้อาจแตกต่างกันในแต่ละประเทศ บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัท ไฟเซอร์เป็นบริษัทเวชภัณฑ์ที่มีความมุ่งมั่นที่จะช่วยพัฒนาสุขภาพของ บุคคลโดยการวิจัยและพัฒนายา
 
Copyright © Pfizer (Thailand) Limited. All rights reserved.