ติดต่อเราInvestorsCareersMediaScienceContact Us
หน้าหลักวิทยาศาสตร์ประเด็นสำคัญต่อต้านการติดเชื้อ

การดูแลรักษาด้วยยาต้านจุลชีพ

การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสม

เหตุใดการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสม​จึงมีความสำคัญมาก

การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างไม่ถูกต้องทำให้เกิดการเติบโตของจุลินทรีย์ที่ดื้อยา1 การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสมช่วยให้ผู้ป่วยได้รับยาต้านจุลชีพที่ถูกต้อง (ยาปฏิชีวนะ ยาต้านเชื้อรา หรือยาต้านไวรัส) ในระยะเวลาที่เหมาะสม และเฉพาะในกรณีที่จำเป็นตามแนวทางปฏิบัติ ที่อิงตามหลักฐานทางวิชาการ​. การใช้ยาอย่างเหมาะสม​เป็นรากฐานสำหรับความพยายามในการช่วยลดการแพร่กระจายของการดื้อยาต้านจุลชีพ และเราภูมิใจที่เป็นผู้นำอุตสาหกรรมในโครงการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสม​และเฝ้าระวังการเกิดเชื้อดื้อยา​

เรากำลังทำอะไรเพื่อช่วย?

ไฟเซอร์มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันและมุ่งมั่นที่จะใช้แนวทางที่หลากหลายในการใช้ยาอย่างสมเหตุผล​ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการใช้ยาต้านจุลชีพตามแนวทางปฏิบัติ ความพยายามเหล่านี้สามารถแบ่งออกเป็นสี่ด้าน:

  • การเผยแพร่ข้อมูล รวมถึงกิจกรรมเพื่อให้แน่ใจว่าแพทย์เข้าใจฉลากบ่งชี้ผลิตภัณฑ์ป้องกันการติดเชื้อของเรา
  • เครื่องมือเฝ้าระวังที่เป็นนวัตกรรมใหม่ เช่น ฐานข้อมูลผู้นำด้านการทดสอบการดื้อยาต้านจุลชีพ และการเฝ้าระวัง (ATLAS) หนึ่งในโครงการเฝ้าระวังเชื้อดื้อยา (AMR)​ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
  • สนับสนุนโครงการริเริ่มการศึกษา การศึกษา และการดูแลในท้องถิ่นผ่านทุนอิสระที่ไม่จำกัด ซึ่งเสนอให้กับนักวิจัยและสถาบันภายนอกเพื่อสนับสนุนการวิจัย การศึกษา และการดำเนินการตามโปรแกรมการดูแล เริ่มดำเนินการในปี 2561 ด้วยภาระผูกพัน 1.8 ล้านดอลลาร์ และเพิ่มขึ้นเป็น 2.1 ล้านดอลลาร์ในปี 2562
  • การพัฒนาและการใช้แผนงานที่ครอบคลุมสำหรับยาปฏิชีวนะของไฟเซอร์แต่ละชนิดเพื่อส่งเสริมการใช้อย่างเหมาะสม (ตามแนวทาง) โดยแพทย์และผู้ป่วย
อ้างอิง

1. World Health Organization. Antibiotic Resistance. February 2018. Available at: 
http://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/antibiotic-resistance. Last accessed March 2020.

PP-UNP-THA-0109
ร่วมงานกับเรา เงื่อนไขการใช้บริการ นโยบายความเป็นส่วนตัวโปรดปรึกษาแพทย์หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโรคหรือการใช้ยา
 
บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 1 อาคารพาร์ค สีลม ชั้น 27 ห้อง 2701-2704 และ 2707-2708 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 02-761-4555
 
บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิในลิขสิทธิ์ทั้งปวง ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในไซต์นี้มีไว้เฉพาะเพื่อบุคคลซึ่งมีถิ่นที่ อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น ฉลากผลิตภัณฑ์และเอกสารกำกับยาของ ผลิตภัณฑ์ที่มีการกล่าวถึงในไซต์นี้อาจแตกต่างกันในแต่ละประเทศ บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัท ไฟเซอร์เป็นบริษัทเวชภัณฑ์ที่มีความมุ่งมั่นที่จะช่วยพัฒนาสุขภาพของ บุคคลโดยการวิจัยและพัฒนายา
 
Copyright © Pfizer (Thailand) Limited. All rights reserved.