ติดต่อเราInvestorsCareersMediaScienceContact Us
หน้าหลักวิทยาศาสตร์ประเด็นสำคัญต่อต้านการติดเชื้อ

ต่อต้านจุลชีพ

ต่อต้านจุลชีพ

AMR คืออะไร?

Antimicrobial resistance (AMR) หรือ “การดื้อยาต้านจุลชีพ” เกิดขึ้นเมื่อเชื้อโรควิวัฒนาการและหาวิธีต้านทานผลกระทบของยาต้านจุลชีพ เชื้อโรคที่ดื้อยาจะอยู่รอด เติบโต และแพร่กระจายความต้านทาน ยิ่งใช้สารต้านจุลชีพมากเท่าใด เชื้อโรคที่กดดันยิ่งต้องพัฒนาความต้านทาน – กระบวนการปรับตัวนี้นำไปสู่ AMR.1,2 

ใครบ้างที่อาจได้รับผลกระทบจาก AMR?

AMR สามารถส่งผลกระทบต่อทุกคน ทุกวัย ในทุกประเทศ องค์การอนามัยโลก (WHO) กำหนดลักษณะของ AMR โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแบคทีเรียแกรมลบ เป็นหนึ่งในภัยคุกคามที่ใหญ่ที่สุดต่อสุขภาพของประชาชนทั่วโลกในปัจจุบัน1

ผลกระทบทั่วโลกของ AMR คืออะไร?

ทั่วโลก AMR ทำให้เสียชีวิต 700,000 รายต่อปี หากไม่พบวิธีแก้ไข ผลกระทบร้ายแรงก็มีแนวโน้มที่จะเลวร้ายลง2
 

ทำไมคุณควรสนใจ AMR?

อ้างอิง 

1. World Health Organization. WHO’s first global report on antibiotic resistance reveals serious, worldwide threat to public health. April 30 2014. 1. Available at: http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2014/amr-report/en/
Last accessed March 2020.

2. Review on Antimicrobial Resistance. Tackling drug-resistant infections globally: final report and recommendations. May 2016. Available at: https://amr-review.org/sites/default/files/160525_Final%20paper_with%20cover.pdf
Last accessed March 2020.

3. Review on Antimicrobial Resistance. Tackling a crisis for the health and wealth of nations. December 2014. Available at: 
https://amr-review.org/sites/default/files/AMR%20Review%20Paper%20%20Tackling%20a%20crisis%20for%20the%20health%20and%20wealth%20of%20nations_1.pdf
Last accessed March 2020.

4. Sarda C, Fazal F, Rello J. Management of ventilator-associated pneumonia (VAP) caused by resistant gram-negative bacteria: which is the best strategy to treat? Expert Rev Respir Med. 2019 Aug;13(8):787-798

5.Centers for Disease Control and Prevention. Making healthcare safer: protect patients from antibiotic resistance. March 03 2016. Available at: https://www.cdc.gov/vitalsigns/pdf/2016-03-vitalsigns.pdf
Last accessed March 2020.

6. The World Bank. By 2050, drug-resistant infections could cause global economic damage on par with 2008 financial crisis. September 20 2016. Available at: http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2016/09/18/by-2050-drug-resistant-infections-could-cause-global-economic-damage-on-par-with-2008-financial-crisis
Last accessed March 2020. 

PP-UNP-THA-0106
ร่วมงานกับเรา เงื่อนไขการใช้บริการ นโยบายความเป็นส่วนตัวโปรดปรึกษาแพทย์หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโรคหรือการใช้ยา
 
บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 1 อาคารพาร์ค สีลม ชั้น 27 ห้อง 2701-2704 และ 2707-2708 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 02-761-4555
 
บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิในลิขสิทธิ์ทั้งปวง ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในไซต์นี้มีไว้เฉพาะเพื่อบุคคลซึ่งมีถิ่นที่ อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น ฉลากผลิตภัณฑ์และเอกสารกำกับยาของ ผลิตภัณฑ์ที่มีการกล่าวถึงในไซต์นี้อาจแตกต่างกันในแต่ละประเทศ บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัท ไฟเซอร์เป็นบริษัทเวชภัณฑ์ที่มีความมุ่งมั่นที่จะช่วยพัฒนาสุขภาพของ บุคคลโดยการวิจัยและพัฒนายา
 
Copyright © Pfizer (Thailand) Limited. All rights reserved.