ติดต่อเราInvestorsCareersMediaScienceContact Us
หน้าหลักวิทยาศาสตร์ประเด็นสำคัญต่อต้านการติดเชื้อการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม

การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม

ไฟเซอร์มุ่งมั่นที่จะทำความเข้าใจและลดความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตยาปฏิชีวนะ นับตั้งแต่เป็นผู้นำในการก่อตั้ง AMR Industry Alliance Manufacturing group ในปี 2560 ไฟเซอร์ยังคงมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาข้อเสนอแนะในอุตสาหกรรม เพื่อจัดการกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตยาปฏิชีวนะผ่านการรับผิดชอบกระบวนการผลิตที่ช่วยจำกัดการดื้อต่อยาต้านจุลชีพ

ไฟเซอร์ยังคงพัฒนาวิธีการร่วมกับพันธมิตร สำหรับการจัดการกับความเข้มข้นของเสียจากยาปฏิชีวนะ เพื่อกำหนดเป้าหมายจากการขับเคลื่อนด้วยวิทยาศาสตร์ และป้าหมายที่กำหนดจากความเสี่ยง และ ได้ตกลงร่วมกันภายใต้กรอบการทำงานของ Alliance Manufacturing (the Framework) สำหรับการจัดการการปล่อยน้ำเสียจากการผลิตยาปฏิชีวนะ

ไฟเซอร์มุ่งที่จะนำกรอบการทำงานไปใช้ในห่วงโซ่อุปทานของเรา และทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการจำกัดของเสียที่เผยแพร่ล่าสุด และในขณะเดียวกันไฟเซอร์และพันธมิตร ใน AMR Industrial Alliance รายอื่นๆ ยังคงทำงานเพื่อส่งมอบพันธ์กิจของตน และความสำเร็จในการจัดการข้อกังวลด้านการผลิตยาปฏิชีวนะจะเกิดขึ้นได้จำเป็นต้องใช้แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีในห่วงซ่อุปทานยาปฏิชีวนะของอุตสาหกรรมทั้งหมด การนำ Alliance Manufacturing Framework ไปใช้อย่างกว้างขวางจึงเป็นกุญแจสำคัญในความสำเร็จนี้ ด้วยเหตุนี้ ไฟเซอร์จึงทำงานร่วมกับ Pharmaceutical Supply Chain Initiative เพื่อรวมข้อกำหนดของกรอบการทำงานเข้ากับเกณฑ์วิธีการตรวจสอบผู้จัดหา

PP-UNP-THA-0349
ร่วมงานกับเรา เงื่อนไขการใช้บริการ นโยบายความเป็นส่วนตัวโปรดปรึกษาแพทย์หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโรคหรือการใช้ยา
 
บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 1 อาคารพาร์ค สีลม ชั้น 27 ห้อง 2701-2704 และ 2707-2708 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 02-761-4555
 
บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิในลิขสิทธิ์ทั้งปวง ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในไซต์นี้มีไว้เฉพาะเพื่อบุคคลซึ่งมีถิ่นที่ อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น ฉลากผลิตภัณฑ์และเอกสารกำกับยาของ ผลิตภัณฑ์ที่มีการกล่าวถึงในไซต์นี้อาจแตกต่างกันในแต่ละประเทศ บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัท ไฟเซอร์เป็นบริษัทเวชภัณฑ์ที่มีความมุ่งมั่นที่จะช่วยพัฒนาสุขภาพของ บุคคลโดยการวิจัยและพัฒนายา
 
Copyright © Pfizer (Thailand) Limited. All rights reserved.