ติดต่อเราInvestorsCareersMediaScienceContact Us
หน้าหลักเกี่ยวกับเราเป้าหมายไฟเซอร์ในประเทศไทยไฟเซอร์ในประเทศไทย

ตอกยํ้าความมุ่งมั่นและความทุ่มเทในการนําเสนอยานวัตกรรมเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้ป่วยคนไทย

เด็บบราห์  ไซเฟิร์ท
ผู้จัดการใหญ่ บริษัทไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จํากัด และอินโดไชนา


“เป็นเวลากว่า 6 ทศวรรษแล้วที่เราได้อยู่เคียงข้างสังคมไทยนับตั้งแต่ที่มีการก่อตั้งบริษัทขึ้นในประเทศโดยเราได้ทุ่มเทและพยายามเสริมสร้างให้เกิดความร่วมมือที่แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นกับหน่วยงานและองค์กรที่ดูแล รับผิดชอบด้านการดูแลสุขภาพต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ตลอดจนสถานพยาบาลต่าง ๆ เพื่อขยายโอกาสสําหรับคนไทยในการเข้าถึงการรักษาด้วยยาและวัคซีนที่เป็นนวัตกรรมได้มากขึ้นอย่างทั่วถึงทั้งประเทศ”

บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งก่อตั้งในประเทศไทยในปีพ.ศ. 2501 ถือเป็นบริษัทยาที่มีขนาดใหญ่ ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศ โดยขณะนี้ไฟเซอร์ได้เข้าสู่ยุคใหม่ที่มุ่งเน้นการให้ความสําคัญเป็นพิเศษในเรื่อง ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และการอุทิศทุ่มเทให้กับผู้ป่วยโดยเป็นบริษัทฯ ที่ไม่เพียงดําเนินกิจการเพื่อ การรักษาอาการป่วยของโรคต่าง ๆ เท่านั้นหากแต่จะครอบคลุมถึงการรักษาโรคให้หายขาดรวมถึงการ ป้องกันไม่ให้เกิดโรคต่าง ๆ ซึ่งเรามีศักยภาพอย่างมากในระดับโลกในการนําเสนอยาและวัคซีนที่เป็น นวัตกรรมให้แก่คนไทยสอดคล้องตามเป้าประสงค์ของบริษัทฯ ในการนําเสนอยานวัตกรรมเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้ป่วย (Breakthroughs that change patients’ lives®) โดยจะมุ่งเน้นส่งเสริมและสนับสนุนการมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยอย่างต่อเนื่อง

PP-UNP-THA-0375
ร่วมงานกับเรา เงื่อนไขการใช้บริการ นโยบายความเป็นส่วนตัวโปรดปรึกษาแพทย์หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโรคหรือการใช้ยา
 
บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 1 อาคารพาร์ค สีลม ชั้น 27 ห้อง 2701-2704 และ 2707-2708 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 02-761-4555
 
บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิในลิขสิทธิ์ทั้งปวง ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในไซต์นี้มีไว้เฉพาะเพื่อบุคคลซึ่งมีถิ่นที่ อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น ฉลากผลิตภัณฑ์และเอกสารกำกับยาของ ผลิตภัณฑ์ที่มีการกล่าวถึงในไซต์นี้อาจแตกต่างกันในแต่ละประเทศ บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัท ไฟเซอร์เป็นบริษัทเวชภัณฑ์ที่มีความมุ่งมั่นที่จะช่วยพัฒนาสุขภาพของ บุคคลโดยการวิจัยและพัฒนายา
 
Copyright © Pfizer (Thailand) Limited. All rights reserved.