ติดต่อเราInvestorsCareersMediaScienceContact Us
หน้าหลักเกี่ยวกับเราเป้าหมายไฟเซอร์กับสังคมไทยไฟเซอร์กับสังคมไทย

มูลนิธิไฟเซอร์แห่งประเทศไทย 

ในประเทศไทย ไฟเซอร์ฯ ได้ดำเนินโครงการการกุศลเพื่อสังคมผ่านมูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่ไม่หวังผลกำไร ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2544 บริหารงานโดยคณะกรรมการบริหารจากภายนอก ประกอบด้วยผู้นำในแวดวงนักวิชาการ บุคลากรด้านการแพทย์ และนักสังคมสงเคราะห์

โดยมูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทยมีจุดมุ่งหมายคือ การร่วมมือกับชุมชน เพื่อสนับสนุนทางด้านสังคมสงเคราะห์ และกิจกรรมการศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และสาธารณสุข
ภารกิจหลักของมูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทยคือ การเข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่นในประเทศไทย เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการกุศล ที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสรืมการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์ และสาธารณสุข ซึ่งประเทศไทยยังขาดแคลนบุคลากรด้านนี้

PP-UNP-THA-0378
ร่วมงานกับเรา เงื่อนไขการใช้บริการ นโยบายความเป็นส่วนตัวโปรดปรึกษาแพทย์หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโรคหรือการใช้ยา
 
บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 1 อาคารพาร์ค สีลม ชั้น 27 ห้อง 2701-2704 และ 2707-2708 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 02-761-4555
 
บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิในลิขสิทธิ์ทั้งปวง ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในไซต์นี้มีไว้เฉพาะเพื่อบุคคลซึ่งมีถิ่นที่ อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น ฉลากผลิตภัณฑ์และเอกสารกำกับยาของ ผลิตภัณฑ์ที่มีการกล่าวถึงในไซต์นี้อาจแตกต่างกันในแต่ละประเทศ บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัท ไฟเซอร์เป็นบริษัทเวชภัณฑ์ที่มีความมุ่งมั่นที่จะช่วยพัฒนาสุขภาพของ บุคคลโดยการวิจัยและพัฒนายา
 
Copyright © Pfizer (Thailand) Limited. All rights reserved.