Skip directly to content

พันธมิตรของเรา

เสริมสร้างงานวิจัยและพัฒนาโดยการสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กร

นอกจากทำการวิจัยที่ศูนย์วิจัยพัฒนาของเราแล้ว ไฟเซอร์ยังเสริมสร้างจุดแข็งทางด้านนวัตกรรมโดยการสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรกับองค์กรเภสัชกรรมต่าง ๆ มูลนิธิสาธารณสุข และบริษัททำวิจัยเพื่อคิดค้นตัวยารักษาโรคและวัคซีนที่ป้องกันและรักษาโรคต่าง ๆ

องค์กรเครือข่ายหลัก ๆ ของเรามีอยู่ 4 องค์กรคือ
บริสตอล-เมเยอรส์-สควิบ (บริษัทชีวเวชภัณฑ์ยักษ์ใหญ่ของโลก)
พัฒนายาเพื่อรักษาโรคไขข้ออักเสบขั้นปานกลางและรุนแรง

หน่วยระบาดวิทยาของโรคหลอดเลือดหัวใจแห่งมหาวิทยาลัยเคมบริจด์
พัฒนาตัวยารักษาโรคหลอดเลือดหัวใจ

บริษัทเรพลิเจน (บริษัทวิทยาศาสตร์กายภาพที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาและผลิตสินค้าที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตยาชีวภาพ)
พัฒนาการบำบัดกล้ามเนื้อกระดูกสันหลังฝ่อ

มูลนิธิเพื่อการบำบัดโรคทางพันธุกรรมที่มีผลส่วนมากต่อระบบหายใจและระบบทางเดินอาหาร หรือที่เรียกว่าโรค CF (องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรในการคิดค้นและพัฒนาตัวยา ในเครือของมูลนิธิโรคทางพันธุกรรม)
พัฒนาการบำบัดรักษาโรคที่เกิดจากการกลายพันธ์ของพันธุกรรม หรือ เดลต้าเอฟ 508

บริษัทฟิโลเจน เอส พี เอ (บริษัทเทคโนโลยีชีวภาพที่มีความเชี่ยวชาญในการคิดค้นและพัฒนาเวชภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อบำบัดโรคที่เกิดจากภาวะการกระจายตัวของเส้นเลือดฝอยกลุ่มใหม่)
พัฒนาการใช้ภูมิคุ้มกันบำบัดเพื่อรักษาโรคภูมิต้านเนื้อเยื่อของตนเอง

เครือข่ายบริษัทวิจัยลูปุส (องค์กรอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งสหรัฐอเมริกา ซึ่งกำเนิดขึ้นในมหานครนิวยอร์ก)
พัฒนาการบำบัดโรคภูมิต้านเนื้อเยื่อของตนเองเรื้อรัง

ศูนย์เภสัชศาสตร์ในประเทศฝรั่งเศส
ทำการวิจัยวีธีการบำบัดโรคภาวะเสื่อมของเซลล์ประสาทที่ตัวยารักษาไม่ได้ผล เช่น โรคอัลไซเมอร์ โรคพาร์คินสัน และโรคฮันทิงทั่น

ศูนย์ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคออทิสติกแห่งยุโรป (กองทุนสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับโรคออทิสติกที่ใหญ่ที่สุดในโลก)
ทำวิจัยเกี่ยวกับวิธีการพัฒนาตัวยาเพื่อรักษาโรคออทิสติก

ศูนย์มะเร็งแห่งฝรั่งเศส (องค์กรวิจัยสาธารณสุขในประเทศฝรั่งเศส)
พัฒยาการบำบัดโรคมะเร็งเฉพาะทาง