Skip directly to content

Pfizer Thailand Foundation Alumni Networking: We Get We Give We Grow รับเพื่อให้ ไม่สิ้นสุด

Pfizer Thailand Foundation Alumni Networking: We Get We Give We Grow รับเพื่อให้ ไม่สิ้นสุด

มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์นักเรียนทุนมูลนิธิฯ (PTF Alumni Networking : We Get We Give We Grow) ขึ้นเมื่อวันที่ 7-9 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ ภายใต้หัวข้อ Pay it Forward โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนทุนทุกคน ทั้งที่กำลังศึกษาอยู่ และที่จบการศึกษาไปแล้ว ได้มารู้จักกัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และให้ความช่วยเหลือหรือให้คำแนะนำซึ่งกันและกัน ถึงแม้แต่ละคนจะมาจากหลากหลายมหาวิทยาลัย จากหลากหลายจังหวัด แต่เมื่อมาอยู่ร่วมกันแล้ว ทุกคนถือเป็นครอบครัวเดียวกัน ที่พร้อมจะทำสิ่งดีๆ ร่วมกัน เพื่อแบ่งปันสู่สังคม


กิจกรรมสานสัมพันธ์นักเรียนทุนมูลนิธิฯ ในครั้งนี้ มีผู้ใหญ่ใจดีจากทางมูลนิธิฯ และบริษัท ไฟเซอร์ ประเทศไทย มาร่วมกิจกรรมมากมาย อาทิ น.ส.ศิริวรรณ  ชื่นชมสกุล กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย,  ดร.กิตติมา  ศรีวัฒนกุล ผู้จัดการมูลนิธิอาวุโส มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย และนพ.นิรุตติ์  ประดับญาติ ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่มาร่วมแบ่งปันความรู้ในหัวข้อ Healthcare Workforce in 21th Century ให้แก่นักเรียนทุนอีกด้วย 

ตลอดระยะเวลา 3 วัน 2 คืนที่ผ่านมา เหล่านักเรียนทุนได้รับทั้งความรู้และประสบการณ์ใหม่จากวิทยากรผู้มีหัวใจเข้มแข็ง และเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังแห่งการให้อย่าง นพ.คัมภีร์ สรวมศิริ หรือ หมอเก๋อ คุณหมอที่ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการค่ายอาสาสมัคร Himalayan Health Exchange (HHE) ออกเดินทางไปรักษาผู้ป่วย ณ หมู่บ้านทุรกันดารต่างๆ ในหิมาลัย จนเป็นที่มาของหนังสือที่มีชื่อว่า “หิมาลัยต้อง
ใช้หูฟัง” และคุณทรงกลด บางยี่ขัน นักคิด นักเขียน ผู้สร้างแรงบันดาลใจแก่นักเรียนทุนให้ใช้วิชาความรู้ของตนช่วยเหลือผู้อื่นอย่างถูกต้องและเหมาะสม นอกจากนี้ นักเรียนทุนยังได้รับความสนุกสนาน และร่วมกันแต่งแต้มรอยยิ้มให้กับน้องๆ จากสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ผ่านกิจกรรม “เปิดหู เปิดตา อาสาพาตระเวน” ร่วมกิจกรรมท้าความหนาวในอุณหภูมิ -15 องศาที่ฮาร์บิน ไอซ์ วันเดอร์แลนด์ ผ่านกิจกรรมทั้ง 4 ฐานที่ต้องอาศัยความสามัคคีและไหวพริบปฏิภาณในการแก้ปัญหา และกิจกรรมการเที่ยวชมสัตว์น้ำและสัตว์ทะเลต่างๆ ในซีไลฟ์ บางกอก โอเชี่ยนเวิลด์ เหล่านักเรียนทุนและน้องๆ จากบ้านราชวิถีร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือกัน ร่วมแบ่งปันความรู้สึก และความปรารถนาดีให้กัน ถึงแม้ระยะเวลาของกิจกรรมจะแสนสั้น แต่รอยยิ้มและความอบอุ่นที่แต่ละฝ่ายได้รับ จะยังคงอยู่ในจิตใจตลอดไป
น.ส.วรินทร พลานุภาพ นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ตัวแทนนักเรียนทุนมูลนิธิฯ กล่าวถึงความประทับใจที่ได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ว่า “...การได้มอบโอกาสที่ดีให้กับใครสักคนถือเป็นการมอบประสบการณ์และความทรงจำที่ดีไปตลอดชีวิตของเขา ทำให้เรามีความสุขในการเป็นผู้ให้ ซึ่งเมื่อเราได้รับสิ่งดีๆ ที่เป็นโอกาสในชีวิตอย่างทุนการศึกษาจากมูลนิธิฯ แล้ว เราก็ควรส่งต่อสิ่งดีๆ ไปสู่สังคมหรือรุ่นน้องต่อไปเช่นกัน เพื่อให้เกิดสังคมที่มีความสุข ไม่ใช่การแบ่งแยกกันและกัน...”

นอกจากนี้ น.ส.รอฮานี เจะสมะแอ นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ยังกล่าวถึงความรู้สึกของการเป็นผู้ให้ไว้ว่า “...ตัวเราจะดูยิ่งใหญ่มากเมื่อได้ไปช่วยเหลือผู้อื่น เมื่อได้เห็นรอยยิ้ม และความสุขของผู้คนเหล่านั้น จะทำให้เราเข้าใจคำว่าอยากช่วยเหลือผู้อื่นนั้นเป็นอย่างไร...การได้มาพบปะเพื่อนจากต่างสถาบัน ซึ่งเป็นนักเรียนทุนเหมือนกัน ทำให้เราได้ความรู้และมุมมองที่แตกต่างออกไป ซึ่งจะนำสิ่งที่ได้นี้ส่งต่อไปยังชุมชนที่บ้านเกิดใน จังหวัดปัตตานี ให้เกิดการเปลี่ยนทัศนคติ และยังสามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดด้านการศึกษาให้กับเด็กๆ ในพื้นที่ได้อีกด้วย...”
สุดท้ายนี้ ไม่ว่านักเรียนทุนแต่ละคนจะมีพื้นฐานในด้านต่างๆ แตกต่างกันอย่างไร แต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนได้รับจากกิจกรรมครั้งนี้เหมือนกัน คือ นักเรียนทุนทุกคน ในฐานะบุคลากรด้านสาธารณสุข ผู้มีความรู้ด้านแพทย์ และเภสัชฯ จะร่วมกันแสดงบทบาทของตน เพื่อ Pay it Forward มอบความรู้ แสดงความคิด และสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ในการทำสิ่งดีๆ เพื่อผู้อื่นและสังคมของเราต่อไปในอนาคตอย่างไม่สิ้นสุด