Skip directly to content

ความปวดทางระบบประสาท

ดังที่ทราบกันดีว่า ความปวดคือความรู้สึกไม่พึงปรารถนาที่เกิดทั้งทางร่างกายและทางอารมณ์ เมื่อเราเจ็บไข้ได้ป่วย กระบวนการทางชีวภาพของร่างกายที่รับรู้ความปวดในแต่ละบุคคลนั้นจะไม่แตกต่างกัน แต่สิ่งที่ต่างกันคือลักษณะการรับรู้ ความปวดว่าปวดอย่างไร ซึ่งแต่ละบุคคลจะมีประสบการณ์และความรู้สึกและอธิบายออกมาได้ โดยไม่จำเป็นต้องคล้ายกันแม้ปวดจากภาวะเดียวกัน

การวินิจฉัยอาการปวดว่ามาจากสาเหตุใดเป็นเรื่องที่ไม่ต้องรีรอ ไม่ว่าผู้ป่วยจะมีอาการปวดมาได้ไม่กี่วันหรือปวดเรื้อรังอยู่นานเป็นเดือนเป็นปี หากต้องการกำจัดอาการปวดที่ทุกข์ทรมานใจ ควรพบแพทย์เพื่อค้นหาการวินิจฉัยว่าคุณปวดจากสาเหตุใด อาการปวดนั้นมีหลายชนิด การบรรยายถึงประสบการณ์ความปวดว่าปวดตำแหน่งไหน เมื่อใด อย่างไร เป็นกุญแจสำคัญที่แพทย์จะเข้าถึง การวินิจฉัยและรักษาคุณได้

ความปวดทางระบบประสาท คืออะไร

ความปวดทางระบบประสาท ไม่ได้เกิดจากระบบกล้ามเนื้อ กระดูก หรืออวัยวะภายในอื่นๆ และไม่ได้เกิดจากการบาดเจ็บภายนอก แต่เป็นโรคที่เกิดจากปัญหาของเส้นประสาทและวงจรรับรู้ความเจ็บปวด ภายในร่างกายจึงอาจเกิด ความปวดได้แม้ว่าการบาดเจ็บภายนอกจะรักษาหายไปนานแล้วก็ตาม ความปวดทางระบบประสาทอาจเป็นผลจากโรคต่างๆ ที่มีเหตุรบกวนเส้นประสาทและวงจรรับรู้ความเจ็บปวดภายในร่างกายได้ เช่น โรคเบาหวาน งูสวัด หรือ เนื้องอกบางชนิด หรืออาจเกิดภายหลัง อุบัติเหตุ และการผ่าตัดต่างๆ ความปวดทางระบบประสาทไม่ตอบสนองต่อยาแก้ปวดทั่วๆ ไป หากไม่ได้รับ การรักษาด้วยยาที่ถูกต้องตรงกับโรคนี้ อาการปวดจะยังคงอยู่ สร้างปัญหาและความทุกข์ทรมานแต่ผู้ป่วยอย่างมาก