Skip directly to content

‘ไฟเซอร์’ มอบเงิน 8.8 ล้าน สำหรับ “โครงการช่วยเหลือโรงพยาบาลที่ประสบภัยน้ำท่วม”

‘ไฟเซอร์’

มอบเงิน 8.8 ล้านบาท ผ่านกระทรวงสาธารณสุข สำหรับ “โครงการช่วยเหลือโรงพยาบาลที่ประสบภัยน้ำท่วม”

บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทผู้วิจัย ผลิตและจำหน่ายยาชีวเวชภัณฑ์รายใหญ่ที่สุดของไทย มอบเงินบริจาค 8.8 ล้านบาท (หรือ 300,000 ดอลล่าร์สหรัฐฯ) ผ่านกระทรวงสาธารณสุข ผ่านโครงการช่วยเหลือโรงพยาบาลที่ประสบภัยน้ำท่วม เพื่อนำไปจัดสรรให้กับโรงพยาบาลหรือหน่วยบริการสาธารณสุขของภาครัฐที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วมได้นำไปซ่อมแซมอุปกรณ์การแพทย์ เพื่อให้หน่วยงานด้านสาธารณสุขกลับมาให้บริการผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

โดยเงินบริจาคเพื่อโครงการ ช่วยเหลือโรงพยาบาลที่ประสบภัยน้ำท่วม มาจากความร่วมมือระหว่างบริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ไฟเซอร์ อิงค์ ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อมุ่งหวังให้หน่วยงานสาธารณสุขของรัฐกลับมาให้บริการด้านสุขภาพกับประชาชนได้อย่างเต็มที่เหมือนเดิม

(จากซ้าย) นายแพทย์สกนธร ศิวโรรสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ คุณมนู สว่างแจ้ง ผู้จัดการใหญ่ประจำประเทศไทยและอินโดไชน่า บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด นายวิทยา บุรณศิริ รัฐมนตรีว่าการ-กระทรวงสาธารณสุข และนายแพทย์ไพจิตร์ วราชิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในพิธีรับมอบเงินบริจาคสำหรับโครงการช่วยเหลือโรงพยาบาลที่ประสบภัยน้ำท่วม เป็นจำนวนเงิน 8.8 ล้านบาท หรือ 300,000 ดอลล่าร์สหรัฐฯ ณ กระทรวงสาธารณสุข