Skip directly to content

ไฟเซอร์ - เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพฯ เปิด “โครงการเครือข่ายสตรี เพื่อชุมชนไทยปลอดบุหรี่”

ไฟเซอร์ประเทศไทย

ผนึกกำลัง เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพฯ เปิด “โครงการเครือข่ายสตรี เพื่อชุมชนไทยปลอดบุหรี่”

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทผู้วิจัย ผลิตและจำหน่ายยาชีวเวชภัณฑ์รายใหญ่ที่สุดของประเทศ ร่วมกับ เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพ เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ จัดงานเปิดตัว “โครงการเครือข่ายสตรี เพื่อชุมชนไทยปลอดบุหรี่” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Faces of the Future ที่มูลนิธิไฟเซอร์ นิวยอร์ค ร่วมกับไฟเซอร์ประเทศไทย ให้การสนับสนุน มูลค่ากว่า 2 ล้านบาท เพื่อพัฒนาศักยภาพสตรีในชุมชนในการสร้างเครือข่ายปลอดจากบุหรี่ให้ชุมชน และจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่ในกลุ่มผู้หญิง

“เรามีความยินดีที่ได้ร่วมมือกับเครือข่ายฯ อีกครั้งในการทำโครงการรณรงค์ต่อต้านบุหรี่ ซึ่งความสำเร็จของโครงการนั้นนอกจากจะช่วยพัฒนาให้ความรู้สตรีแกนนำในชุมชน ให้มีความเข้มแข็งในการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านบุหรี่แล้ว ยังช่วยสร้างให้เกิดชุมชนปลอดบุหรี่ต้นแบบ 6 ชุมชน ซึ่งจะสามารถนำไปต่อยอดขยายเป็นโมเดลให้กับชุมชนอื่นๆ ในประเทศต่อไปได้ เราหวังว่าความร่วมมือระหว่างกันตลอดหลายปีที่ผ่านมาจะช่วยให้เครือข่ายฯ บรรลุเป้าหมายในการรณรงค์ลดจำนวนผู้สูบบุหรี่ รวมทั้งเกิดแนวทางใหม่ในการรักษาผู้ติดบุหรี่แบบองค์รวม” นางสาวกล้วยไม้ นุชนิยม หัวหน้าฝ่ายสื่อสารและองค์กรสัมพันธ์ บริษัทไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าว

นอกจากประเทศไทยแล้ว โครงการ Face of the Future ดำเนินการในอีก 9 ประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น อาร์เจนติน่า รัสเซีย ปากีสถาน ฮังการี จีนโรมาเนีย ตุรกี และเวเนซูเอล่า ด้วยงบประมาณกว่า 32 ล้านบาททั่วโลก โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการควบคุมและป้องกันการสูบบุหรี่ในสตรี และหาแนวทางที่เหมาะสมในการรณรงค์เรื่องบุหรี่ที่เฉพาะเจาะจงสำหรับเพศหญิง