Skip directly to content

"ไฟเซอร์" ร่วมรณรงค์ป้องกัน "โรคปอดบวมจากเชื้อนิวโมคอคคัส" เนื่องใน วันปอดบวมโลก

"ไฟเซอร์" จัดสัมมนา

"ทางเลือกในการป้องกันโรคปอดบวมจากเชื้อนิวโมคอคคัสในผู้ใหญ่ "(จากซ้าย) คุณกล้วยไม้ นุชนิยม หัวหน้าฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และการสื่อสาร
บจก ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) และ ร.อ. นพ. สรวิชญ์ สุบุญ (หมอก้อง) นักแสดงหนุ่มดาวรุ่งกรุงเทพฯ (6 พ.ย. 55) – วันนี้ บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้นำด้านการค้นคว้าวิจัยและผลิต ชีวเวชภัณฑ์รายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย จัดกิจกรรมพิเศษ "รณรงค์เชิญชวนชาวไทยทุกคนร่วมป้องกันโรคปอดบวม" เนื่องในวันปอดบวมโลก (วันที่ 12 พ.ย. ของทุกปี) โดยมี นางสาวกล้วยไม้ นุชนิยม หัวหน้าฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และการสื่อสาร บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และ ร.อ. นพ. สรวิชญ์ สุบุญ (หมอก้อง) นักแสดงหนุ่มดาวรุ่ง ร่วมออกรณรงค์สร้างความตระหนักร่วมกับไฟเซอร์

นอกจากนี้ ไฟเซอร์ยังแนะนำแนวทางการดูแลสุขภาพให้ห่างไกลจากโรคปอดบวม ดังนี้ พักผ่อนให้เพียงพอ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกายเป็นประจำ หลีกเลี่ยงที่จะอยู่ใกล้ชิดหรือสัมผัสกับผู้ป่วยที่เป็นไข้หวัดหรือเริ่มมีอาการ และควรหมั่นล้างมืออย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการติดเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย หรืออาจพิจารณาการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการป้องกันโรคปอดบวมได้