Skip directly to content

ไฟเซอร์ทุ่มงบ 20 ล้านบาท จัดทำแคมเปญรณรงค์ตรวจเช็คสุขภาพ

ไฟเซอร์ทุ่มงบ 20 ล้านบาท

จัดทำแคมเปญรณรงค์ตรวจเช็คสุขภาพ

บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านนวัตกรรมยาคุณภาพอันดับหนึ่งของโลกและของไทย ประกาศเปิดตัวแคมเปญเพื่อสุขภาพ “อย่ารอให้สายไป” รณรงค์เชิญชวนประชาชนพาบุพการีไปเช็คสุขภาพประจำปีอย่างสม่ำเสมอ ด้วยงบสนับสนุนกว่า 20 ล้านบาท นับเป็นหนึ่งในแคมเปญสุขภาพขนาดใหญ่ที่สุดที่เคยมีมาในวงการยาของไทย ดาราสาวยอดนิยม “แอน ทองประสม” ร่วมรณรงค์ คาดดึงกลุ่มเป้าหมายร่วมกิจกรรมได้กว่าแสนคน แคมเปญดังกล่าวนอกจากจะประกอบด้วยการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และโรงภาพยนตร์แล้ว ยังมีกิจกรรมพิเศษเชิญชวนประชาชนเขียนบอกเล่า “ประสบการณ์จริง” จากการที่ตนเองหรือบุคคลอันเป็นที่รักได้ไปตรวจเช็คสุขภาพประจำปี ทำให้เมื่อพบว่าเป็นโรคร้ายก็สามารถดูแลรักษาได้อย่างทันท่วงที ชิงรางวัลมูลค่า 250,000 บาท อีกทั้งตนเองและบุคคลอันเป็นที่รักยังอาจมีโอกาสได้เป็น “พรีเซ็นเตอร์” ในแคมเปญเพื่อสุขภาพของไฟเซอร์ในอนาคตอีกด้วย

นายมนู สว่างแจ้ง ผู้จัดการใหญ่ประจำประเทศไทยและอินโดไชน่า บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ไฟเซอร์ริเริ่มและจัดทำแคมเปญเพื่อสุขภาพ ‘อย่ารอให้สายไป’ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้คนในสังคมได้ตระหนักว่า การเพียงแต่เอ่ยปากถามบิดามารดาว่าสุขภาพของท่านเป็นอย่างไรนั้นยังไม่เพียงพอ แต่ควรที่จะเอาใจใส่ในสุขภาพของท่านอย่างแท้จริง ด้วยการพาไปตรวจเช็คสุขภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งจะช่วยให้ทราบได้อย่างแน่ชัดว่าท่านมีสุขภาพดีหรือมีโรคภัยไข้เจ็บประการใด เพื่อจะได้ป้องกันรักษาได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที ก่อนที่จะสายเกินไป” คุณมนูกล่าวเสริมว่า “ในโอกาสนี้ไฟเซอร์จึงได้เชิญดารายอดนิยม ‘คุณแอน ทองประสม’ มาร่วมพูดคุยใน การแถลงข่าวเปิดตัวแคมเปญ เพื่อบอกเล่าประสบการณ์ส่วนตัว ซึ่งเธอได้ดูแลมารดาอย่างใกล้ชิด โดยได้พามารดาไปตรวจสุขภาพอยู่เสมอ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชน” คุณมนูกล่าวว่า “โรคภัยไข้เจ็บ อาทิ โรคความดันโลหิตสูง หัวใจ และเบาหวาน มีโอกาสเป็นได้เมื่อคนมีอายุมากขึ้น โดยมากมักเป็นมานานโดยไม่รู้ตัว ซึ่งกว่าจะแสดงอาการก็มักจะเป็นหนักแล้ว โดยอาจส่งผลร้ายแรงถึงชีวิตและคุณภาพชีวิตได้” คุณมนูเสริมว่า “เมื่อเร็วนี้ๆ รายงานที่จัดทำโดย กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) พบว่า ประเทศไทยจะมีจำนวนประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เพิ่มจำนวนขึ้นถึงเกือบ 50% ในระยะเวลาเพียง 10 ปี และจะเพิ่มเป็นเท่าตัวในอีก 20 ปีข้างหน้า“ “การตรวจเช็คสุขภาพประจำปี ทำให้มีโอกาสได้รับการวินิจฉัยและทำการรักษาโรคได้ตั้งแต่ในระยะแรกเริ่มย่อมเป็นผลดีกว่าต่อสุขภาพ ด้วยเหตุนี้ไฟเซอร์จึงได้จัดทำแคมเปญนี้ขึ้นเพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของคนไทย” คุณมนูกล่าวสรุป

 
นางอนุตรา สินชัยพานิช ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “หนึ่งในกิจกรรมที่จะเชิญชวนให้ประชาชนมีส่วนร่วมภายใต้แคมเปญ “อย่ารอให้สายไป” ก็คือ การเชิญชวนให้เขียนบอกเล่าประสบการณ์ส่วนตัวที่เกิดขึ้นกับบุคคลอันเป็นที่รัก เกี่ยวกับประโยชน์ของการไปตรวจเช็คสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ ว่าสามารถช่วยชีวิตจากโรคร้ายหรือมีประโยชน์ต่อการดูแลรักษาได้อย่างไร โดยมีความยาวไม่เกิน 500 คำ (1 หน้ากระดาษ A4) เปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้ ถึง 5 ธันวาคม 2549” “ผู้สนใจสามารถส่งเรื่องเข้าแข่งขันได้ที่ www.pfizer.co.th หรือทางไปรษณีย์ที่ ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ชั้น 14 อาคารยูไนเต็ด เซ็นเตอร์ 323 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 พร้อมวงเล็บที่มุมซองว่า “อย่ารอให้สายไป”