Skip directly to content

มูลนิธิไฟเซอร์ฯ มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดลที่อยู่ในโครงการทุนการศึกษาของมูลนิธิฯ

มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทยได้มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลที่อยู่ในโครงการทุนการศึกษาของมูลนิธิฯ

มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทยได้มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลที่อยู่ในโครงการทุนการศึกษาของมูลนิธิฯ โดยในปีการศึกษา 2550-2551 มูลนิธิฯ ได้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษา 11 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 440,000 บาท ประกอบด้วยทุนต่อเนื่องจำนวน 8 ทุน และทุนการศึกษาใหม่อีกจำนวน 3 ทุน ให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

โดยกิจกรรมมอบทุนการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของพิธีไหว้ครู คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2550 คณบดี ศ. นพ. อำพล ไมตรีเวช ได้ให้เกียรติเป็นประธานและมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาของมูลนิธิ ณ ห้องประชุม 302 อาคารเทพรัตน์ เมื่อเร็วๆ นี้