Skip directly to content

'ไฟเซอร์' รับมอบเข็มกลัด "จรรยาบรรณ" จากหอการค้าไทย

'ไฟเซอร์' รับมอบเข็มกลัด

"จรรยาบรรณ" จากหอการค้าไทย

กรุงเทพฯ (21 มี.ค. 56) – เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านการค้นคว้าวิจัยและผลิตชีวเวชภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดย นางสาวกล้วยไม้ นุชนิยม ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการสื่อสารและองค์กรสัมพันธ์ ขึ้นรับมอบเข็มกลัดชมรมจรรยาบรรณหอการค้าไทย ในฐานะผู้ได้รับ รางวัลประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ อัสสกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นผู้มอบเข็มกลัด หอการค้าไทยได้จัด “โครงการประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10ตั้งแต่ปี 2546 เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ ไฟเซอร์ในฐานะองค์กรตัวอย่างด้านการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ ตั้งอยู่บน ความโปร่งใส และรับผิดชอบต่อสังคม ได้ยึดมั่นหลักการดังกล่าวมาโดยตลอด ทั้งในด้านการดำเนินนโยบายและกิจกรรมต่างๆ ควบคู่กับการสร้างสรรค์นวัตกรรมยาคุณภาพที่ปลอดภัย และมีประสิทธิผลในการรักษาและป้องกันโรค รวมถึงกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ ภายใต้การดำเนินการของมูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย

(จากซ้าย) คุณกล้วยไม้ นุชนิยม ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการสื่อสารและองค์กรสัมพันธ์ บจ. ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) ขึ้นรับมอบเข็มกลัดชมรมจรรยาบรรณหอการค้าไทย จากนายพงษ์ศักดิ์ อัสสกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ภายในพิธีประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ณ โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ