Skip directly to content

ไฟเซอร์ร่วมกับสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับสมาชิกสื่อมวลชน

จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับสมาชิกสื่อมวลชน

ไฟเซอร์ร่วมกับสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับสมาชิกสื่อมวลชน

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจแห่งประเทศไทย (TERA - The Economy Reporter Association) จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับสมาชิกสื่อมวลชน โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อรณรงค์ให้สื่อมวลชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการตรวจเช็คสุขภาพ ซึ่งตรงกับเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ที่ต้องการให้คนไทยทุกคนหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพ โดยเริ่มต้นได้ง่ายๆ ด้วยการตรวจเช็คสุขภาพอย่างน้อยปีครั้ง

ภายในงานประกอบไปด้วยการตรวจวัดระดับโคเลสเตอรอล การตรวจวัดความดันลูกตาและเบาหวานตา การตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด สมรรภภาพของกล้ามเนื้อ และอื่นๆ พร้อมทั้งการให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับผลการตรวจโดยอายุรแพทย์ ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากสื่อมวลชนที่มาร่วมกิจกรรม