Skip directly to content

โครงการให้ทุนการศึกษาสมาชิกและบุตร-ธิดาสมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ประจำปี 2556

 

เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2556 ที่ผ่านมา บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านการค้นคว้าวิจัยและผลิตชีวเวชภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย นำโดย นางสาวกล้วยไม้ นุชนิยม ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสาร และองค์กรสัมพันธ์ เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ประจำปี 2556 เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์รัชโยธิน โดยทางสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ได้จัดโครงการสวัสดิการมอบทุนการศึกษาให้กับบุตร-ธิดา สมาชิก ซึ่งเป็นโครงการที่สมาคมฯ จัดหาให้กับสมาชิกทุกปี ซึ่งปี 2556 มีจำนวน 130 ทุน และในโอกาสนี้ได้จัดสรรเงินจำนวน 160,000 บาท เพื่อมอบทุนการศึกษาเป็นกรณีพิเศษทุนละ 4,000 บาทให้กับเด็กในถิ่นทุรกันดารจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในเขตจังหวัดตาก จำนวน 30 ทุน นักเรียนจากจังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 10 ทุน เพื่อสนับสนุนด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้ดียิ่งขึ้น