Skip directly to content

ไฟเซอร์ จัดกิจกรรมให้ความรู้ประชาชนเพื่อการดูแลสุขภาพ

TCELS Day

ไฟเซอร์ จัดกิจกรรมให้ความรู้ประชาชนเพื่อการดูแลสุขภาพและป้องกันโรค ในงาน “TCELS Day” 28-30 พ.ค. ณ ศูนย์ประชุมฯ สิริกิติ์

ไฟเซอร์ จัดกิจกรรมให้ความรู้ประชาชนเพื่อการดูแลสุขภาพและป้องกันโรค ในงาน “TCELS Day” ในระหว่างวันที่ 28 – 30 พฤษภาคม 2551 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และให้ความรู้ในเรื่องโรค การป้องกันรักษา และกรดูแลสุขภาพให้กับประชาชน

ภายในงาน นอกจากจะมีการแจกเอกสารให้ความรู้เรื่องโรค การดูแลรักษา และการป้องกันโรคต่างๆ อาทิ โคเลสเตอรอลในเลือดสูง เบาหวาน อาการปวดและข้ออักเสบ ยังได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงโครงการเพื่อสังคม และเจตนารมณ์ในการทำงานร่วมกับองค์กรต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตลอด 50 ปีที่ผ่านมาของไฟเซอร์ประเทศไทย รวมทั้งเกม การตอบคำถามชิงรางวัล ให้ได้ร่วมสนุก โดยงานนี้ยังได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นประธานเปิดงานฯ รวมทั้ง ฯพณฯ สุวิทย์ คุณกิตติ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าเยี่ยมชมบูธ