Skip directly to content

ไฟเซอร์ ประเทศไทย ครบรอบ 55 ปี จับมือ ร้านบู๊ทส์ (Boots) เปิดแคมเปญสุขภาพใหญ่ทั่วไทย “รอบรู้เรื่องปวด: Know Your Pain”

ในโอกาสครบรอบ 55 ปีในประเทศไทย บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำนวัตกรรมยาคุณภาพของไทยและของโลก เปิดแคมเปญใหญ่ 
“รอบรู้เรื่องปวด: Know Your Pain” โดยร่วมเป็นพันธมิตรกับ บริษัท บู๊ทส์ รีเทล (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนไทยทั่วประเทศ 

มร. คริสเตียน มัลเฮอร์บี ผู้จัดการใหญ่ประจำประเทศไทย บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ไฟเซอร์ได้เล็งเห็นถึงมหันตภัยจากอาการปวดและโรคปวดเรื้อรัง ซึ่งเป็นปัญหาที่ใกล้ตัว คอยบั่นทอนคุณภาพชีวิต และเป็นปัญหาสุขภาพอันดับต้นๆ ที่คนไทยเผชิญอยู่ในปัจจุบัน ดังนั้นความเข้าใจอาการปวด การตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันและการไปพบแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยอาการตั้งแต่ระยะเริ่มแรก จะทำให้การรักษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยให้ข้อมูลผ่าน 4ช่องทางสำคัญ ได้แก่ โรงเรียน โรงพยาบาล อาคารสำนักงาน และร้านขายยาคุณภาพ”

ไฟเซอร์ ประเทศไทย มีเป้าหมายขยายความรู้สู่ชุมชน ด้วยการจัดอบรมเภสัชกรของร้านบู๊ทส์ จำนวน 360 คน โดยแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านความปวดจากหลายสาขา เพื่อให้เภสัชกรร้านบู๊ทส์ สามารถให้การตรวจวินิจฉัยเบื้องต้น ให้คำปรึกษา แนะนำวิธีปฏิบัติตน ทางเลือกการรักษา และส่งต่อพบแพทย์เฉพาะทางอย่างถูกต้อง โดยประชาชนสามารถรับคำปรึกษาเรื่องอาการปวดที่ร้านบู๊ทส์ 320 สาขาทั่วประเทศไทย ตลอดเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมนี้

คุณประภาพรรณ พลอยแสงงาม ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์และการตลาด บริษัท บู๊ทส์ รีเทล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า “นับเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญที่บริษัทฯ จะได้ร่วมเป็นช่องทางการให้ความรู้ เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้กับประชาชนคนไทย ห่างไกลจากอาการปวด ทั้งยังเป็นการพัฒนาศักยภาพของเภสัชกรของบู๊ทส์ที่จะได้เพิ่มพูนความรู้ความสามารถ เพื่อวินิจฉัยและให้คำปรึกษากับประชาชนได้มากยิ่งขึ้นด้วย”

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับอาการปวดของท่านกรุณาพบแพทย์ หรือเภสัชกรที่ร้านบู๊ทส์ หรือศึกษาข้อมูลเรื่องอาการปวดเพิ่มเติมได้ที่ www.knowyourpainasia.com และ www.pfizer.co.th