Skip directly to content

ไฟเซอร์รณรงค์ให้ผู้ป่วยเช็คคุณภาพยา – อ่านเอกสารกำกับยาทุกครั้งก่อนใช้ยา

ไฟเซอร์รณรงค์ให้ผู้ป่วยเช็คคุณภาพยา

– อ่านเอกสารกำกับยาทุกครั้งก่อนใช้ยา เพื่อประสิทธิภาพและความปลอดภัย

บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านการค้นคว้าวิจัยและผลิตชีวเวชภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ประกาศเปิดตัวแคมเปญ “ยาคุณภาพ” เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับประโยชน์ อย่างเต็มประสิทธิภาพและปลอดภัยในการใช้ยา โดยส่งเสริมให้รู้จักใช้ยาอย่างใส่ใจและถูกต้อง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ในการรักษาจากนวัตกรรมยาคุณภาพอย่างเต็มประสิทธิภาพ    โดยเรากำลังทำการรณรงค์ผ่านทางเอกสารกำกับยาสำหรับผู้ป่วย รวมถึงผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อวิทยุ เพื่อให้เกิดการรับรู้และได้รับประโยชน์ในวงกว้าง โดยถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมที่สำคัญของเรา ในฐานะผู้นำด้านนวัตกรรมยาคุณภาพ