Skip directly to content

มูลนิธิไฟเซอร์สนับสนุนทุนการศึกษา เพื่อส่งเสริมพัฒนาการศึกษาด้านการแพทย์

มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทยสนับสนุนทุนการศึกษา 124,000 บาท

เพื่อส่งเสริมพัฒนาการศึกษาด้านการแพทย์แก่นักศึกษาแพทย์เวียดนาม

เมษายน 2554 – มหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และเภสัชศาสตร์ โฮจิมินห์ ร่วมกับมูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย จัดงานมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาแพทย์ จำนวน 4 คน เป็นจำนวนเงิน 124,000 บาท (หรือ 4,000 เหรียญสหรัฐ) ทั้งนี้ การสนับสนุนทุนการศึกษาของมูลนิธิฯ ได้ขยายไปยังประเทศเวียดนาม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 จนถึงปัจจุบัน มีนักศึกษาทั้งจากมหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และเภสัชศาสตร์ โฮจิมินห์ และมหาวิทยาลัยแพทย์ ฮานอย ได้รับทุนแล้วเป็นจำนวนเงินกว่า 651,000 บาท
โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่องนี้เป็นหนึ่งในภารกิจของมูลนิธิฯ ที่ต้องการสนับสนุนการศึกษาทางด้านการแพทย์ และช่วยเพิ่มบุคลากรทางการแพทย์แก่ประเทศเวียดนาม โดยมูลนิธิฯ ตั้งเกณฑ์ว่าผู้รับทุนต้องอุทิศตนทำกิจกรรมเพื่อสังคมเป็นประจำอย่างน้อยปี ละ 16 ชั่วโมง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกในการทำประโยชน์ตอบแทนคืนแก่สังคมให้แก่นักศึกษา เหล่านั้น

 


“ที่ไฟเซอร์ การทำประโยชน์เพื่อสังคมคือหนึ่งในคุณค่าที่พนักงานทุกคนต้องยึดถือปฏิบัติ โครงการเพื่อสังคมของมูลนิธิฯ อาทิ โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา โครงการ Global Health Fellow และการจัดประชุมทางวิชาการ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเราในการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนท้องถิ่น ในฐานะ Chief Representative ผมจะนำเอาโครงการดีๆ เหล่านั้นมาสร้างประโยชน์ให้เกิดกับทุกคนในเวียดนาม”
คุณพิเชษฐ พรหมลิขิตชัย
Chief Representative of Pfizer (Thailand) Limited
 

 

 

 

 

 

 

 

 


“ผมขอถือโอกาสนี้แสดงความขอบคุณ มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศ ไทยที่เป็นพันธมิตรที่ดี ทำงานร่วมกันในการสนับสนุนการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน วัตถุประสงค์โครงการสนับสนุนการศึกษาของมูลนิธิฯ มีความสอดคล้องเป็นอย่างดีกับหลักการของมหาวิทยาลัย และผมหวังว่าจะได้ทำงานร่วมกันในโครงการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพให้กับประเทศเวียดนาม”
Mr. Tran Diep Tuan
Vice President of HCM University of Medicine and Pharmacy
 


"ทุนการศึกษานี้สร้าง โอกาสที่ดีให้กับผม ทั้งในแง่การพัฒนาในสายวิชาชีพและความคิดส่วนตัว ผมได้รับแรงบันดาลใจในการทำตนเป็นประโยชน์ต่อสังคมเมื่อได้รับทุนี้ และเพื่อตอบแทนความใจดีของมูลนิธิฯ ผมจะพยายามอย่างสุดความสามารถในการช่วยเหลือประชาชนและผู้ป่วยในชุมชนที่ผม อยู่
"Mr. Nguyen Lam Vuong
Graduated Medical Student from HCM University of Medicine and Pharmacy