Skip directly to content

ไฟเซอร์ในประเทศไทย

เราเติบโตเคียงข้างสังคมไทย  

เป็นเวลากว่าครึ่งศตวรรษแล้วที่ บริษัทไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้อยู่เคียงข้างสังคมไทย นับตั้งแต่ปีที่เราได้ถือกำเนิดขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2501 จวบจนถึงปัจจุบัน เรายังคงเดินหน้าส่งเสริมและพัฒนาการดูแลรักษาสุขภาพของคนไทย

ภายใต้การนำของ มร. เซลิม เซสกิน ผู้จัดการใหญ่ประจำประเทศไทย บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ริเริ่มความร่วมมือใหม่ๆ และเสริมสร้างพันธมิตรด้านการดูแลสุขภาพที่มีอยู่เดิมแล้วให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ทั้งกับองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน บุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนสถานพยาบาลต่างๆ เพื่อขยายช่องทางให้คนไทยได้เข้าถึงยารักษาโรคและวัคซีนป้องกันโรคที่มีคุณภาพสูง กันมากขึ้นและง่ายขึ้น เช่นเดียวกันกับ บริษัทไฟเซอร์ ในประเทศอื่นๆ ทั่วโลก เรามุ่งมั่นในการทำงานและเดินหน้าจับมือร่วมสร้างสรรค์และพัฒนาเพื่อการมีสุขภาพที่ดีกว่าของคนทั่วโลก

"พันธกิจและวิสัยทัศน์ของเราคือ การให้บริการด้านการดูแลและรักษาสุขภาพกับประชาชนคนไทย ได้ดียิ่งๆ ขึ้นไป" มร. เซลิม เซสกิน กล่าว ในฐานะผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเสาเอกของ ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) มาตั้งแต่เดือนตุลาคมพ.ศ. 2559 เขาได้นำเอาประสบการณ์ตรงจากการทำงานในอุตสาหกรรมยา เป็นเวลากว่า 10 ปี ในประเทศฟินแลนด์และประเทศตุรกี มาปรับใช้กับการบริหารและพัฒนา ไฟเซอร์ (ประเทศไทย)

"ผมมีปรัชญาส่วนตัว ที่ใช้ในการทำงาน คือ ต้องสนุกกับงาน แม้ว่าบางครั้งผมอาจจะดูเคร่งขรึมจริงจังไปบ้าง แต่โดยส่วนตัวแล้วผมสนุกและเต็มที่กับงานที่ทำครับ ผมคิดว่าหากเราไม่ทำตัวให้สนุกกับงานแล้ว ก็ยากที่จะมีสมาธิทุ่มเทและจดจ่อกับงานที่ทำ ซึ่งหากเราขาดสิ่งเหล่านี้เสียแล้ว ก็ยากที่จะผลิตผลงานคุณภาพเยี่ยมออกมา"