Skip directly to content

ข่าวและกิจกรรม

  • จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับสมาชิกสื่อมวลชนไฟเซอร์ร่วมกับสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับสมาชิกสื่อมวลชนเมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจแห่งประเทศไทย (TERA - The Economy Reporter Association) จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับสมาชิกสื่อมวลชน...
  • มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทยมอบทุนการศึกษาและเยี่ยมชมโครงการเพื่อผู้ป่วยเอดส์ จ.ขอนแก่นดร. สายสุรี จุติกุล กรรมการมูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย พร้อมด้วยคุณอนุตรา สินชัยพานิช กรรมการบริหาร และภ.ญ. กุสุมาลย์ ไตรวิทยานุรักษ์ กรรมการที่ปรึกษา มอบทุนการศึกษาแก่ตัวแทนจากคณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยในปีการศึกษา 2007-2008 มูลนิธิฯ...
  • มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทยมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาแพทย์ และเภสัชฯ ม.เชียงใหม่พลโท นพ. สุปรีชา โมกขะเวส กรรมการมูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย พร้อมด้วยคุณอนุตรา สินชัยพานิช กรรมการบริหาร และคุณกุสุมาลย์ ไตรวิทยานุรักษ์ กรรมการที่ปรึกษา มอบเช็คเงินสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ รศ.นพ.นิเวศน์ นันทจิต คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และ รศ. อรวรรณ ทิตย์วรรณ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์...
  • มหาวิทยาลัยมหิดลที่อยู่ในโครงการทุนการศึกษาของมูลนิธิฯมูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทยได้มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลที่อยู่ในโครงการทุนการศึกษาของมูลนิธิฯมูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทยได้มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลที่อยู่ในโครงการทุนการศึกษาของมูลนิธิฯ โดยในปีการศึกษา 2550-2551 มูลนิธิฯ ได้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษา 11 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 440,000 บาท...
  • มูลนิธิไฟเซอร์ฯมอบทุนการศึกษาประจำปี 2006 แก่เยาวชนที่มีผลการเรียนดีนับเป็น ปีที่4 ที่มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย ได้มอบทุนการศึกษา แบบต่อเนื่องแก่เยาวชนที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดปัจจัยด้านทุนทรัพย์ โดยได้มอบทุนไปแล้ว 165 ทุน คิดเป็นมูลค่า มากกว่า 7 ล้านบาท เพื่อผลิตบุคลากร ทางการแพทย์ สาธารณสุข และวิทยาศาสตร์ ที่มีคุณภาพมากร่วมพัฒนาประเทศให้แข็งแกร่งมากขึ้น ทุนนี้เป็นทุนให้เปล่าที่ไม่มีข้อผูกมัดใดๆ...
  • ไฟเซอร์ทุ่มงบ 20 ล้านบาทจัดทำแคมเปญรณรงค์ตรวจเช็คสุขภาพบริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านนวัตกรรมยาคุณภาพอันดับหนึ่งของโลกและของไทย ประกาศเปิดตัวแคมเปญเพื่อสุขภาพ “อย่ารอให้สายไป” รณรงค์เชิญชวนประชาชนพาบุพการีไปเช็คสุขภาพประจำปีอย่างสม่ำเสมอ ด้วยงบสนับสนุนกว่า 20 ล้านบาท นับเป็นหนึ่งในแคมเปญสุขภาพขนาดใหญ่ที่สุดที่เคยมีมาในวงการยาของไทย ดาราสาวยอดนิยม “แอน ทองประสม” ร่วมรณรงค์...

Pages