Skip directly to content

ข่าวและกิจกรรม

  • มูลนิธิไฟเซอร์ฯ มอบทุนการศึกษา 5.74 ล้านบาทส่งเสริมการศึกษาด้านการแพทย์และเภสัชทั่วประเทศมิถุนายน 2554 – มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย มอบทุนการศึกษาประจำปี 2554 แก่นักเรียนนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศ จำนวน 112 คน มูลค่า 5,474,000 บาท มูลนิธิฯ ได้ริเริ่มโครงการส่งเสริมการศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมีส่วนร่วมในการ สร้างและพัฒนาความรู้และวิทยาการ...
  • มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทยสร้างผู้นำเยาวชนและปลูกฝังความรู้รักษ์ในสิ่งแวดล้อมและท้องถิ่นเมื่อเร็วๆ นี้ มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม “ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชน ครั้งที่ 6” ณ หาดปากเมง อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง เพื่อส่งเสริมภาวะความเป็นผู้นำ พัฒนาทักษะชีวิตและสังคม และปลูกฝังค่านิยมความรับผิดชอบต่อชุมชนและท้องถิ่น โดยมูลนิธิไฟเซอร์ฯ สนับสนุนเงินจำนวน 900,000...
  • มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทยสนับสนุนทุนการศึกษา 124,000 บาทเพื่อส่งเสริมพัฒนาการศึกษาด้านการแพทย์แก่นักศึกษาแพทย์เวียดนามเมษายน 2554 – มหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และเภสัชศาสตร์ โฮจิมินห์ ร่วมกับมูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย จัดงานมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาแพทย์ จำนวน 4 คน เป็นจำนวนเงิน 124,000 บาท (หรือ 4,000 เหรียญสหรัฐ) ทั้งนี้ การสนับสนุนทุนการศึกษาของมูลนิธิฯ ได้ขยายไปยังประเทศเวียดนาม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549...
  • ไฟเซอร์รณรงค์ให้ผู้ป่วยเช็คคุณภาพยา– อ่านเอกสารกำกับยาทุกครั้งก่อนใช้ยา เพื่อประสิทธิภาพและความปลอดภัยบริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านการค้นคว้าวิจัยและผลิตชีวเวชภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ประกาศเปิดตัวแคมเปญ “ยาคุณภาพ” เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับประโยชน์ อย่างเต็มประสิทธิภาพและปลอดภัยในการใช้ยา โดยส่งเสริมให้รู้จักใช้ยาอย่างใส่ใจและถูกต้อง...
  • มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทยสร้างผู้นำเยาวชน และปลูกฝังความรู้รักษ์ในสิ่งแวดล้อมและท้องถิ่นมูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทยสร้างผู้นำเยาวชน และปลูกฝังความรู้รักษ์ในสิ่งแวดล้อมและท้องถิ่นเมื่อเร็วๆ นี้ มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม “ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชน ครั้งที่ 6” ณ หาดปากเมง อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง เพื่อส่งเสริมภาวะความเป็นผู้นำ พัฒนาทักษะชีวิตและสังคม...
  • ไฟเซอร์ร่วมกับสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับสมาชิกสื่อมวลชนเมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจแห่งประเทศไทย (TERA - The Economy Reporter Association) จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับสมาชิกสื่อมวลชน โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อรณรงค์ให้สื่อมวลชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการตรวจเช็คสุขภาพ...
  • ไฟเซอร์ และไวเอทไฟเซอร์ และไวเอทได้รวมกิจการเป็นหนึ่ง ทั่วโลกไฟเซอร์ และไวเอทได้รวมกิจการเป็นหนึ่ง ทั่วโลก เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2552 ที่ผ่านมา โดยสำหรับประเทศไทยนั้น เริ่มดำเนินการร่วมกันในวันที่ 20 ตุลาคม 2552 ส่งผลให้ไฟเซอร์เป็นบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์สุขภาพหลากหลายมากยิ่งขึ้น ครอบคลุมธุรกิจยา วัคซีน และชีวเวชภัณฑ์เพื่อใช้ป้องกันและรักษาในคน ธุรกิจโภชนาการ ธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์...
  • มูลนิธิไฟเซอร์ฯ ร่วมกับ สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนนำชมความสำเร็จ “โครงการปาท่องโก๋” ณ จ. เชียงใหม่ มอบโอกาสทำกินและคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าแก่ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ด้วยเงินกู้ยืมดอกเบี้ยต่ำมูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน เชิญตัวแทนสื่อมวลชนไทยร่วมเดินทางยังจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเยี่ยมชมกิจกรรม โครงการ “ปาท่องโก๋” ซึ่งสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อหยิบยื่นโอกาสแด่ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/...
  • TCELS Dayไฟเซอร์ จัดกิจกรรมให้ความรู้ประชาชนเพื่อการดูแลสุขภาพและป้องกันโรค ในงาน “TCELS Day” 28-30 พ.ค. ณ ศูนย์ประชุมฯ สิริกิติ์ไฟเซอร์ จัดกิจกรรมให้ความรู้ประชาชนเพื่อการดูแลสุขภาพและป้องกันโรค ในงาน “TCELS Day” ในระหว่างวันที่ 28 – 30 พฤษภาคม 2551 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และให้ความรู้ในเรื่องโรค การป้องกันรักษา และกรดูแลสุขภาพให้กับประชาชนภายในงาน...
  • มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยมูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย จัด “ค่ายพัฒนาศักยภาพ ผู้นำเยาวชน ครั้งที่ 4”มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย จัด “ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชน ครั้งที่ 4” ภายใต้ธีม “เชียร์ทีมไทยไปโอลิมปิก” ระหว่างวันที่ 14 -17 พ.ค. ที่ผ่านมา ณ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา จังหวัดกระบี่...

Pages