Skip directly to content

Pfizer launches ‘Fit in 60 Days by Pfizer’ campaign


ไฟเซอร์พร้อมก้าวเข้าสู่ปีที่ 60 มุ่งมั่นในการมอบสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีแก่คนไทยอย่างต่อเนื่อง กระตุ้นให้เห็นถึงความสำคัญในการใส่ใจสุขภาพ ด้วยการเปิดตัวแคมเปญ FIT in 60 Days by Pfizer ชวนคนไทยพิชิตสุขภาวะใน 60 วัน ถ่ายทอดองค์ความรู้ควบคู่ออกกำลังกายและปรับพฤติกรรมการบริโภคเพื่อให้ห่างไกลจากโรค NCDs


บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทยาและเวชภัณฑ์ชั้นนำของโลกที่ทุ่มเทคิดค้น วิจัย และพัฒนายาที่ดีโดยคำนึงถึงคุณภาพและความปลอดภัยสำหรับการรักษาและป้องกันโรค ได้เปิดตัวโครงการ “Fit in 60 days by Pfizer หรือพิชิตสุขภาวะใน 60 วันกับไฟเซอร์” เพราะเชื่อมั่นว่า ‘การป้องกันดีกว่าการรักษา’  มุ่งเน้นส่งเสริมและสนับสนุนการมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีมาอย่างต่อเนื่องเพราะอยากเห็นและอยากให้คนไทยมีสุขภาวะ คือ มีสุขภาพที่ดีควบคู่ไปกับการมีจิตใจที่ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกเป็นสุข มีความสมดุลโดยองค์รวมของ 4 มิติ คือ กาย จิต สังคม ปัญญาหรือจิตวิญญาณ โดยโครงการจะเน้นเรื่องการออกกำลังกายและการรับประทานอาหารที่ถูกต้องเพื่อให้ทุกคนห่างไกลจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือที่เรียกกันว่าโรค NCD ไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดและหัวใจ หรือความดันโลหิตสูง เป็นต้น ที่เป็นภัยคุกคามด้านสุขภาพที่สำคัญของคนไทยและกำลังเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิต ซึ่งการขาดความรู้ที่เหมาะสมทำให้คนไทยบางกลุ่มประสบกับปัญหาสุขภาพเหล่านี้มาอย่างยาวนาน โดยร่วมกับสถาบันสอนออกกำลังกาย FIT JUNCTIONS และผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย จัดแคมเปญ “FIT in 60 Days by Pfizer พิชิตสุขภาวะ ใน 60 วันกับ ไฟเซอร์” ถ่ายทอดองค์ความรู้ควบคู่ออกกำลังกายและปรับพฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล


แคมเปญดังกล่าวจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 30 สิงหาคม พ.ศ.2560 ซึ่งได้ทำการเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรม 6 คนสุดท้ายจากผู้สมัครทางออนไลน์ทั้งหมดเข้าร่วมกิจกรรมอย่างเข้มข้น โดยเน้นที่การสร้างสุขภาวะด้วยการออกกำลังกายและการเลือกรับประทานอาหาร กิจกรรมต่างๆ ที่ผู้เข้าร่วมโครงการทำนั้นจะถูกถ่ายทอดผ่านทางโซเชียลมีเดียของ FIT JUNCTIONS ได้แก่เฟซบุ๊ค และยูทูปชาแนล ควบคู่ไปกับการให้ความรู้และข้อแนะนำในการปรับไลฟ์สไตล์และพฤติกรรมการใช้ชีวิตให้ห่างไกลจากโรค NCDs จาก ฟ้าใส พึ่งอุดม เทรนเนอร์ชื่อดังและผู้ก่อตั้งสถาบันสอนออกกำลังกาย Fit Junctions และคาดว่าเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมตามระยะเวลาที่กำหนดไว้จะเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 6 ท่าน


บรรยายภาพ (จากซ้าย)
1. คุณกล้วยไม้ นุชนิยม ผู้อำนวยการ กลุ่มธุรกิจ Private Hospitals & Clinics บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
2. นายแพทย์ นิรุตติ์ ประดับญาติ ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
3. คิมเบอร์ลี แอน เทียมศิริ
4. มร.เซลิม เซสกิน ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
5. ภญ.ศิริวรรณ ชื่นชมสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
6. ฟ้าใส พึ่งอุดม เทรนเนอร์ชื่อดังและผู้ก่อตั้งสถาบันสอนออกกำลังกายฟิต จังชั่นส์ (Fit Junctions)
7. พญ.วรรณวิพุธ สรรพสิทธิ์วงศ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย
 


ผู้บริหาร บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมถ่ายรูปกับพันธมิตร


ภญ.ศิริวรรณ  ชื่นชมสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด บอกวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ

การเข้าร่วม workshop ของผู้เข้ารอบทั้ง 60 ท่าน