Skip directly to content

ข่าวและกิจกรรม

  • ‘มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย’มอบทุน “โครงการสนับสนุนการศึกษากุมารแพทย์ลาว” สร้างบุคลากรทางการแพทย์ของลาว พัฒนาสาธารณสุขอย่างยั่งยืนมูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และองค์กรเฮลธ์ ฟรอนเทียร์ ลงนามบันทึกความเข้าใจ “โครงการสนับสนุนการศึกษากุมารแพทย์ลาว” ณ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ นครหลวงเวียงจันทน์...
  • ไฟเซอร์ประเทศไทยผนึกกำลัง เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพฯ เปิด “โครงการเครือข่ายสตรี เพื่อชุมชนไทยปลอดบุหรี่”เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทผู้วิจัย ผลิตและจำหน่ายยาชีวเวชภัณฑ์รายใหญ่ที่สุดของประเทศ ร่วมกับ เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพ เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ จัดงานเปิดตัว “โครงการเครือข่ายสตรี เพื่อชุมชนไทยปลอดบุหรี่” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Faces of the Future ที่มูลนิธิไฟเซอร์...
  • ‘มูลนิธิไฟเซอร์ฯ’ และ มูลนิธิศุภนิมิตฯจัด “ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชน ครั้งที่ 7” เตรียมพร้อมเยาวชนให้มุ่งสู่เป้าหมาย ด้วยการพัฒนาทักษะชีวิตอย่างรอบด้านน้าเน็ก – เกตุเสพย์สวัสดิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยาแนะเยาวชนไทยตั้งเป้าหมายให้ชีวิตเปิดกว้างโลกทัศน์เยาวชนไทย ด้วยกิจกรรม ‘แนะแนวอาชีพ’ พร้อมให้ความรู้ ชี้แนวทางเรื่อง ‘เพศวิถี’ ที่ถูกต้องปลูกฝัง ‘ความรักในธรรมชาติ’ แก่เยาวชน ด้วยกิจกรรมเพื่อสังคม ‘...
  • ‘ไฟเซอร์’แต่งตั้งผู้จัดการใหญ่ประจำประเทศไทย”กรุงเทพฯ (29 มี.ค. 55) – บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านการค้นคว้าวิจัยและผลิต ชีวเวชภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ประกาศแต่งตั้ง มร. คริสเชียน มาลเลอร์บ (Mr. Christian Malherbe) ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการใหญ่ประจำประเทศไทย ต่อจากนายมนู สว่างแจ้ง ซึ่งได้รับการ-แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาอาวุโส โดยจะมีผลในเดือนเมษายน พ.ศ. 2555มร. มาลเลอร์บ...
  • ‘ไฟเซอร์’คว้ารางวัลประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น ประจำปี 2554 จากหอการค้าไทยบริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านการค้นคว้าวิจัยและผลิตชีวเวชภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2554 ในฐานะองค์กรตัวอย่างด้านการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ ตั้งอยู่บนความโปร่งใส ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม โดยมี ฯพณฯ องคมนตรี ศ....
  • ‘ไฟเซอร์’มอบเงิน 8.8 ล้านบาท ผ่านกระทรวงสาธารณสุข สำหรับ “โครงการช่วยเหลือโรงพยาบาลที่ประสบภัยน้ำท่วม”บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทผู้วิจัย ผลิตและจำหน่ายยาชีวเวชภัณฑ์รายใหญ่ที่สุดของไทย มอบเงินบริจาค 8.8 ล้านบาท (หรือ 300,000 ดอลล่าร์สหรัฐฯ) ผ่านกระทรวงสาธารณสุข ผ่านโครงการช่วยเหลือโรงพยาบาลที่ประสบภัยน้ำท่วม...