Skip directly to content

ข่าวและกิจกรรม

  • ไฟเซอร์ร่วมกับสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับสมาชิกสื่อมวลชนเมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจแห่งประเทศไทย (TERA - The Economy Reporter Association) จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับสมาชิกสื่อมวลชน โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อรณรงค์ให้สื่อมวลชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการตรวจเช็คสุขภาพ...
  • ไฟเซอร์ และไวเอทไฟเซอร์ และไวเอทได้รวมกิจการเป็นหนึ่ง ทั่วโลกไฟเซอร์ และไวเอทได้รวมกิจการเป็นหนึ่ง ทั่วโลก เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2552 ที่ผ่านมา โดยสำหรับประเทศไทยนั้น เริ่มดำเนินการร่วมกันในวันที่ 20 ตุลาคม 2552 ส่งผลให้ไฟเซอร์เป็นบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์สุขภาพหลากหลายมากยิ่งขึ้น ครอบคลุมธุรกิจยา วัคซีน และชีวเวชภัณฑ์เพื่อใช้ป้องกันและรักษาในคน ธุรกิจโภชนาการ ธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์...
  • มูลนิธิไฟเซอร์ฯ ร่วมกับ สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนนำชมความสำเร็จ “โครงการปาท่องโก๋” ณ จ. เชียงใหม่ มอบโอกาสทำกินและคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าแก่ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ด้วยเงินกู้ยืมดอกเบี้ยต่ำมูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน เชิญตัวแทนสื่อมวลชนไทยร่วมเดินทางยังจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเยี่ยมชมกิจกรรม โครงการ “ปาท่องโก๋” ซึ่งสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อหยิบยื่นโอกาสแด่ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/...