Skip directly to content

ข่าวและกิจกรรม

  • TCELS Dayไฟเซอร์ จัดกิจกรรมให้ความรู้ประชาชนเพื่อการดูแลสุขภาพและป้องกันโรค ในงาน “TCELS Day” 28-30 พ.ค. ณ ศูนย์ประชุมฯ สิริกิติ์ไฟเซอร์ จัดกิจกรรมให้ความรู้ประชาชนเพื่อการดูแลสุขภาพและป้องกันโรค ในงาน “TCELS Day” ในระหว่างวันที่ 28 – 30 พฤษภาคม 2551 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และให้ความรู้ในเรื่องโรค การป้องกันรักษา และกรดูแลสุขภาพให้กับประชาชนภายในงาน...
  • มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยมูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย จัด “ค่ายพัฒนาศักยภาพ ผู้นำเยาวชน ครั้งที่ 4”มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย จัด “ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชน ครั้งที่ 4” ภายใต้ธีม “เชียร์ทีมไทยไปโอลิมปิก” ระหว่างวันที่ 14 -17 พ.ค. ที่ผ่านมา ณ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา จังหวัดกระบี่...
  • จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับสมาชิกสื่อมวลชนไฟเซอร์ร่วมกับสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับสมาชิกสื่อมวลชนเมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจแห่งประเทศไทย (TERA - The Economy Reporter Association) จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับสมาชิกสื่อมวลชน...
  • มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทยมอบทุนการศึกษาและเยี่ยมชมโครงการเพื่อผู้ป่วยเอดส์ จ.ขอนแก่นดร. สายสุรี จุติกุล กรรมการมูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย พร้อมด้วยคุณอนุตรา สินชัยพานิช กรรมการบริหาร และภ.ญ. กุสุมาลย์ ไตรวิทยานุรักษ์ กรรมการที่ปรึกษา มอบทุนการศึกษาแก่ตัวแทนจากคณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยในปีการศึกษา 2007-2008 มูลนิธิฯ...
  • มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทยมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาแพทย์ และเภสัชฯ ม.เชียงใหม่พลโท นพ. สุปรีชา โมกขะเวส กรรมการมูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย พร้อมด้วยคุณอนุตรา สินชัยพานิช กรรมการบริหาร และคุณกุสุมาลย์ ไตรวิทยานุรักษ์ กรรมการที่ปรึกษา มอบเช็คเงินสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ รศ.นพ.นิเวศน์ นันทจิต คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และ รศ. อรวรรณ ทิตย์วรรณ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์...