Skip directly to content

ไฟเซอร์ ชวนคนไทย เลิกกังวลอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ

กรุงเทพฯ, ประเทศไทย – 28 กุมภาพันธ์ 2559: เมื่อเร็วๆ นี้ นายแพทย์สืบพงษ์ เอ่งฉ้วน (ที่ 3 จากซ้าย) แพทย์ศัลยกรรมทั่วไป และศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะและระบบสืบพันธุ์ แพทย์เวชศาสตร์ชลอวัย ด้านสมรรถภาพทางเพศ โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ และ แพทย์หญิงฉัตรดาว จางวางกร (ที่ 4 จากขวา) แพทย์วิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ ร่วมกับ บริษัท ไฟเซอ(ประเทศไทย) จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจในหัวข้อ “พูด...ชัดๆ ED ไม่ใช่เรื่องใหญ่” โดยเป็นการถ่ายทอดสัญญาณระหว่างสามเมืองใหญ่ในประเทศไทย ประกอบด้วย กรุงเทพฯ พัทยา และเชียงใหม่ เพื่อมุ่งสร้างความตระหนักถึงอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ ความเสี่ยงที่เกิดจากการใช้ยาปลอมในการรักษา รวมไปถึงการสร้างความเข้าใจว่าอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศไม่ใช่เรื่องที่ต้องกังวล หากดูแลและรักษาตนเองอย่างถูกต้อง โดยมีกิจกรรมภายในงานอีกมากมาย อาทิ การเสวนา เรื่อง "ยาปลอมกับเรื่องที่(ไม่)เป็นเรื่องใน ED” และ “พูดยังไง? ให้ ED เป็นเรื่องง่ายๆ” ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมงานจำนวนมาก ณ โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ