Skip directly to content

แนวทางการรับประทานอาหารสำหรับผู้ป่วยเบาหวานการเลือกรับประทานอาหารอย่างถูกต้องเพื่อสุขภาพเป็นสิ่งที่สำคัญในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวาน เมื่อควบคุมระดับน้ำตาลได้ดีโรคแทรกซ้อนก็จะลดลงด้วย

หลักในการเลือกรับประทานอาหารของผู้ป่วยเบาหวาน
- รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ให้หลากหลาย มีความสมดุลของสารอาหาร และมีสัดส่วนที่เหมาะสม
- รับประทานอาหารให้เป็นเวลา
- หลีกเลี่ยงของหวานและอาหารที่มีส่วนผสมของน้ำตาล
- รับประทานอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต ที่มีใยอาหารมากขึ้น เช่น ข้าวซ้อมมือ ธัญพืช ผัก ผลไม้
- เลือกอาหารที่มีไขมันอิ่มตัว และโคเลสเตอรอล

อาหารที่ผู้ป่วยเบาหวานควรรับประทานต่อวัน
- รับประทานอาหาร 3 มื้อ และอาหารว่างหนึ่งมื้อ และรับประทานอาหารให้เป็นเวลา ห้ามงดอาหาร
- ควรรับประทานอาหารที่มีกากใยมาก เช่น ข้าวซ้อมมือ ขนมปัง ข้าวรำ ผักใบเขียว และพืชที่ให้พลังงานน้อย เช่น ผักใบทุกชนิด

อาหารที่ควรลด /หลีกเลี่ยง
- อาหารที่มีรสหวานจัด ขนมหวาน น้ำตาลทุกชนิด
- ผลไม้รสหวานจัด เช่นกล้วย ทุเรียน ฯลฯ
- น้ำหวาน ลูกอม น้ำอัดลม
- หลีกเลี่ยงอาหารที่ไม่เค็มหรือมีเกลือต่ำ
- หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ที่มา: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่