Skip directly to content

มะเร็งปอดผู้มีอาการเหล่านี้บางครั้งไม่มาพบแพทย์เพื่อรับการรักษาในทันที แต่ปล่อยให้โรคลุกลามไปมากแล้ว ทำให้โอกาสที่จะรักษาให้หายลดน้อยลง

สาเหตุของการเกิดโรค

 1. การสูบบุหรี่จัดเป็นเวลานานๆ ซึ่งเกณฑ์ที่ถือว่าสูบบุหรี่จัดคือ การสูบบุหรี่ไม่ต่ำกว่า 20 มวน ต่อวัน ติดต่อกันนาน 20 ปี ขึ้นไป หรือสูบไม่ต่ำกว่าวันละ 10 ติดต่อกันนาน 30 ปีขึ้นไป
 2. มลภาวะที่เป็นพิษ เช่น ควันของท่อไอเสียรถยนต์ ควันพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม
 3. แผลเป็นในปอด อันเป็นผลมาจากการเป็นโรคเรื้อรังมานาน เช่น วัณโรคปอด อาจทำให้เกิดโรคมะเร็งได้

อาการของโรค

 1. ไอเรื้อรัง ซึ่งมีลักษณะไอแห้งๆ อยู่นานกว่าปกติ 
  บางครั้งมีเสมหะ หรือมีเลือดออกปนกับเสมหะ
 2. น้ำหนักลด เบื่ออาหาร ซีด อ่อนเพลีย
 3. ปอดอักเสบ เจ็บหน้าอก มีไข้

ผู้มีอาการเหล่านี้บางครั้งไม่มาพบแพทย์เพื่อรับการรักษาในทันที แต่ปล่อยให้โรคลุกลามไปมากแล้ว ทำให้โอกาสที่จะรักษาให้หายลดน้อยลง ดังนั้นเมื่อพบอาการข้างต้น ควรรีบไปปรึกษาแพทย์ เพื่อจะได้รักษาได้ทันการ

การวินิจฉัย
การตรวจหามะเร็งปอดสามารถทำได้หลายวิธี ดังนี้

 1. ถ่ายภาพเอ๊กซเรย์ปอด
 2. ตรวจเสมหะ เพื่อหาเซลล์มะเร็ง
 3. ส่องกล้องตรวจดูภายในหลอดลม
 4. ใช้เข็มแทงผ่านผนังทรวงอก หรือขลิบชิ้นเนื้อจากหลอดลม เพื่อตรวจทางพยาธิวิทยา

การรักษา
แพทย์จะเป็นผู้ติดสินใจเลือกวิธีรักษา ซึ่งจะพิจารณาผู้ป่วย ในปัจจัยด้าน อายุ ภาวะความแข็งแรงของร่างกาย ระยะของโรค ชนิดของชิ้นเนื้อ และการยอมรับของผู้ป่วย ซึ่งสามารถรักษาได้ด้วยวิธีด้งต่อไปนี้

 1. การผ่าตัด (Surgery) จะทำเฉพาะในผู้ป่วยที่คาดว่ายังมีโอกาสตัดมะเร็งออกได้หมด และปอดที่เหลืออยู่ยังเพียงพอ
 2. รังสีรักษา หรือการฉายแสง (Radiation therapy) จะใช้ในผู้ป่วยที่ผ่าตัดไม่ได้ และในกรณีที่ผ่าตัดแล้ว แต่ตัดมะเร็งออกไม่หมด หรือคาดว่ามะเร็งจะงอกขึ้นมาอีก
 3. เคมีบำบัด (Chemotherapy) มีบทบาทสำคัญในการรักษามะเร็งปอด ในปัจจุบันนิยมใช้ยาหลายตัวสลับกันเป็นระยะ เพราะได้ผลดีกว่าการใช้ยาตัวเดียว ซึ่งผลการรักษามักจะดีในผู้ป่วยที่สภาพร่างกายสมบูรณ์ และมีมะเร็งในร่างกายน้อย ยาที่ใช้ขึ้นอยู่กับชนิดของมะเร็ง

การป้องกัน
สาเหตุในการเกิดมะเร็งปอดนั้นมีหลายประการ บางสาเหตุป้องกันได้ยาก แต่สาเหตุสำคัญประการหนึ่งคือ การสูบบุหรี่ ซึ่งเป็นสิ่งที่เราป้องกันได้ ดังนั้น การไม่สูบบุหรี่ หรือการเลิกสูบบุหรี่จะช่วยลดอัตราการเป็นมะเร็งในปอดได้อย่างมาก อีกทั้งยังเป็นผลดีต่อสุขภาพของท่าน และคนใกล้ชิด