Skip directly to content

มะเร็งมะเร็ง คือเซลล์เนื้อร้าย ที่เจริญเติบโตผิดปกติแผ่แทรกซึม เบียดเข้าไปในเซลล์ดีที่อยู่รอบด้าน ไม่อยู่ในระเบียบแบบแผนของร่างกาย และกระจายไปยังหลอดเลือดและน้ำเหลือง รวมทั้ง อวัยวะอื่น ๆ การเจริญเติบโตของเซลส์มะเร็งทำให้เนื้อเยื่อของอวัยวะนั้นๆ เสียไป ถ้าเป็นอวัยวะที่ทำหน้าที่สำคัญของร่างกาย เช่น ปอด ตับ สมอง ก็จะทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตในเวลาอันรวดเร็ว

ในเพศชายมักจะพบว่าเป็นมะเร็ง อายุระหว่าง 50 - 70 ปี และในเพศหญิงตั้งแต่อายุ 34 - 70 ปี

ชนิดของมะเร็ง

 1. มะเร็งปอด (Lung cancer)
 2. มะเร็งตับ (Liver cancer)
 3. มะเร็งช่องปาก (Oral cancer)
 4. มะเร็งของระบบทางเดินปัสสาวะ (Bladder Cancer)
 5. มะเร็งผิวหนัง (Skin Cancer)
 6. มะเร็งลำไส้ใหญ่ (Colon Cancer)
 7. มะเร็งเต้านม (Breast Cancer)

สาเหตุ
ในปัจจุบัน นักวิทยาศาสตร์เชื่อกันว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดมะเร็งบางชนิดในสัตว์ เช่น หนูแฮมสเตอร์และกระต่าย คือ ไวรัส เช่น โปลิโอมาไวรัส ที่ทำให้มีอาการหวัดในคน แต่สามารถทำให้เกิดมะเร็งในหนูได้ ส่วนในคนนั้น ยังไม่เคยมีการแยกเชื้อไวรัสจากมะเร็งได้เลย เชื่อกันว่ามีสาเหตุร่วมบางประการที่ทำให้เกิดมะเร็งได้แก่ การได้รับสารเคมีบางชนิด การกระทบกระแทก บาดแผลเรื้อรัง การได้รังรังสี แสงแดด ปาราสิตบางชนิด

สารเคมีที่สามารถทำให้เกิด มะเร็งในสัตว์ทดลอง เรียกว่า คาร์ซิโนเจน( Carcinogen) ซึ่งเป็นตัวที่ทำให้โครโมโซมที่อยู่ในนิวเคลียสของ เซลล์ปกติของร่างกายพิการไป โดยทำให้เซลล์ มีการแบ่งตัวออกไปเรื่อย ๆ ไม่หยุด จนเป็นก้อนมะเร็ง ลุกลามเบียดเสียดเซลล์ดีออกไปจนเป็นอันตรายต่ออวัยวะนั้นๆ และแตกกระจายออกไปเป็นอันตรายต่อร่างกายในที่สุด

อาการ
มะเร็งระยะเริ่มแรกไม่มีอาการ ลักษณะของอวัยวะก็ไม่มีอาการให้เห็นด้วยตาเปล่า ดังนั้นผู้ที่เป็นจึงไม่รู้ว่าเป็นมะเร็ง แต่สามารถสังเกตอาการผิดปกต ิของตัวเอง ได้ดังนี้คือ

 1. เป็นตุ่ม ก้อน หรือแผลที่ผิวหนัง เต้านม ริมฝีปาก กระพุ้งแก้ม หรือที่ลิ้น และมีการโตขึ้นผิดปกติ
 2. หูดหรือปานที่โตขึ้นผิดปกติ
 3. เป็นแผลเรื้อรัง ไม่รู้จักหายและโตขึ้น
 4. เสียงแหบอยู่เรื่อย ๆ และไอ โดยหาสาเหตุไม่ได้
 5. ตกขาวหรือมีโลหิตออกกระปริบหระปรอยทางช่องคลอด
 6. ท้องอืด เบื่ออาหาร และผอมลงมาก หรือกลืนอาหารลำบาก
 7. การเปลี่ยนแปลงในการถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะที่ผิดปกติวิสัย

การรักษา

 1. ระยะเริ่มเป็นอาจจะต้องใช้การผ่าตัด ฉายแสงหรือใส่แร่เรเดียม หรือจะต้องทำร่วมกันก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเห็นของแพทย์
 2. ใช้สารเคมี ฉายแสงรังสี ในรายซึ่งเป็นมากแล้วเพื่อช่วยประทังให้คนไข้มีชีวิตอยู่และบางรายจำเป็นต้องใช้การผ่าตัดด้วย เช่น มะเร็งของทวารหนัก จำเป็นต้องเปิดช่องทางเดินอุจจาระผ่านทางหน้าท้อง ซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยมีชีวิตยืนนานขึ้น

มะเร็งในระยะเริ่มเป็นหรือเริ่มแรก อาจรักษาให้หายขาดได้กว่า 30 % และมะเร็งในบางตำแหน่ง เช่น ผิวหนังก็อาจจะรักษาให้หายได้เกือบ 100 % ดังนั้น ความเข้าใจว่าเป็นมะเร็งแล้วต้องเสียชีวิตนั้นไม่เป็นความจริงเสมอไป

ความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับโรคมะเร็งเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ได้พบแพทย์โดยเร็วเมื่อสงสัยว่าเป็นมะเร็ง ซึ่งมะเร็งสามารถรักษาหายขาดได้ ในระยะเริ่มแรกเท่านั้น

การตรวจสุขภาพร่างกายประจำปี ก็เป็นวิธีหนึ่งที่อาจป้องกัน การสูญเสียชีวิต จากมะเร็งได้