Skip directly to content

“อาหารนั้นสำคัญไฉนในผู้ป่วยมะเร็ง”

“อาหารนั้นสำคัญไฉนในผู้ป่วยมะเร็ง”

มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย จัดเสวนาในหัวข้อ “อาหารนั้นสำคัญไฉนในผู้ป่วยมะเร็ง” โดยมี น.พ.วิโรจน์ ศรีอุฬารพงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยมะเร็งวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.จุฬาลงกรณ์ อุปนายกฯ และ พ.ญ. สิรกานต์ เตชะวณิช แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์โภชนาการ
เข้าร่วมให้ความรู้ โดยการเสวนาครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของ “โครงการเผยแพร่ความรู้ความตระหนัก แก่ประชาชนเรื่องโรคมะเร็ง และการดูแลรักษาโรคมะเร็งอย่างเหมาะสม” ที่ทาง มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย ริเริ่มดำเนินการขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับรักษา
และการดูแลตนเองที่ถูกต้องให้กับผู้ป่วยมะเร็งและครอบครัว ด้วยตระหนักว่า “มะเร็ง” เป็นเพชฌฆาตร้ายอันดับหนึ่งคร่าชีวิตผู้คนทั่วโลกจนใครๆ ก็ขยาดกลัว แต่ด้วยวิทยาการการรักษาทางการแพทย์อย่างถูกแบบแผน และการดูแลตัวเองในเรื่องอาหารและ ภาวะโภชนาการ ผู้ป่วยก็สามารถใช้ชีวิตอย่างปกติและมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้
ทว่าปัจจุบันมีผู้ป่วยอีกมากมายที่ยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ในการรับประทานอาหาร โดยในเรื่องนี้ น.พ.วิโรจน์ ศรีอุฬารพงศ์ เผยว่า ในการรักษาแต่ละวิธีจะทำให้ร่างกาย เกิดผลข้างเคียง ถ้าร่างกายขาดสารอาหาร หรือมีโภชนาการที่ไม่เหมาะสมจะทำให้ร่างกายฟื้นตัวช้า และทำให้ ประสิทธิผลในการรักษาลดลง
 
“คนไข้โรคมะเร็งหลายคนไม่รับประทานเนื้อสัตว์ สิ่งที่เกิดขึ้นคือ จะทนการรักษาไม่ดีและติดเชื้อได้ง่าย ทำให้โอกาสเสี่ยงที่จะรักษาไม่ได้ประสิทธิผล ในขณะที่คนไข้อีกหลายคนรับประทานอาหารเต็มที่ จนร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ทำให้รักษาได้ผลดี จึงขอยืนยันว่า การรักษาทางการแพทย์ทั้ง 3 วิธีเป็นการรักษาหลัก ส่วนอาหารเป็นส่วนเสริม และต้องได้รับอาหารให้ครบถ้วน การให้กำลังใจผู้ป่วยก็เป็นสิ่งสำคัญครอบครัวและเพื่อนๆ จำเป็นจะต้องช่วยกันประคับประคองให้ผู้ป่วย ผ่านพ้นการรักษา
และนำไปสู่ผลการรักษาที่ดีจนหายขาดครับ” น.พ.วิโรจน์ สรุป
 
ด้วยเหตุนี้เรื่องของภาวะโภชนาการที่เหมาะสมย่อมส่งผลให้การรักษาผู้ป่วยมะเร็งมีประสิทธิผลดีอย่างชัดเจน โดย พ.ญ.สิรกานต์ เตชะวณิช เผยว่า การรักษาโรคมะเร็งจะได้ผลดีกับผู้ป่วยที่มีโภชนาการที่ดี ผู้ป่วยที่รับประทานอาหารได้ดี ย่อมสามารถต่อสู้กับอาการข้างเคียงจากการรักษา และช่วยให้รับมือกับปริมาณยาบางตัวในระดับสูงๆ ได้ หลังจากที่ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัด เคมีบำบัด หรือฉายรังสีมา ร่างกายจำเป็นต้องใช้โปรตีนในการรักษาเนื้อเยื่อในร่างกายและต่อสู้กับการติดเชื้ออักเสบ ดังนั้นหากขาดโปรตีน ร่างกายจะใช้เวลานานมากกว่า เพื่อจะฟื้นตัวจากโรคภัยไข้เจ็บ”
 
“ผู้ป่วยต้องได้รับสารอาหารให้ครบ 5 หมู่ คือ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน วิตามินและเกลือแร่ และดื่มน้ำ ให้เพียงพอด้วย ร่างกายจึงจะสามารถเสริมสร้างเซลล์ส่วนที่สึกหรอ ซึ่งอาจเป็นผลของการรักษาได้ ส่วนที่มีผู้เข้าใจว่าโปรตีนที่มาจากสัตว์ไม่ดีนั้น หมอขอแก้ความเข้าใจผิดตรงนี้ เพราะโปรตีนจากสัตว์มีคุณภาพดี ประกอบด้วยกรดอะมิโนที่จำเป็น ส่วนโปรตีนจากพืชมีแง่ดี คือ ไม่มีไขมันอิ่มตัว
ผู้ป่วยจึงควรกินโปรตีนให้ครบถ้วนทั้ง 2 อย่างในปริมาณที่เหมาะสม เพื่อให้ได้สารอาหารที่สมบูรณ์”
“นอกจากนี้ การรับประทานอาหารพร้อมหน้าพร้อมตากันในครอบครัว จะช่วยให้ผู้ป่วยเจริญอาหารมากขึ้น และช่วยให้กำลังใจผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี”
พ.ญ.สิรกานต์ กล่าวปิดท้าย
สำหรับท่านใดที่ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพของผู้ป่วยมะเร็ง ก็สามารเข้าไปหาดูได้ที่เว็บไซต์ของทางสมาคมที่ www.tsco.or.th

โครงการเผยแพร่ความรู้ความตระหนัก แก่ประชาชนเรื่องโรคมะเร็ง และการดูแลรักษาโรคมะเร็งอย่างเหมาะสม เป็นส่วนหนึ่งของ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็ง (Global Health Partnership – Thailand Cancer Control) ที่มูลนิธิไฟเซอร์-นิวยอร์ค และ
มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย จัดทำขึ้น โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนกันยายน 2551 เพื่อสร้างเสริมศักยภาพ ให้แก่องค์กรอิสระไม่หวังผลกำไร ที่ดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมโรคมะเร็งในประเทศไทย
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็ง ได้รับทุนสนับสนุนจากมูลนิธิไฟเซอร์-นิวยอร์ค
และมูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย เป็นจำนวนทั้งสิ้น 21 ล้านบาท (หรือ 6 แสนเหรียญสหรัฐ) และว่าจ้างให้ American Cancer Society (ACS) เป็นที่ปรึกษาในการวางแผนบริหารการจัดการโครงการต่างๆ
รวมถึงจัดฝึกอบรมให้กับองค์กรเหล่านั้น เพื่อพัฒนาแผนการดำเนินงานให้ประสบความสำเร็จ
ตรงตามเป้าหมายขององค์กร และ ความต้องการของผู้ป่วยมะเร็งและสมาชิกในชุมชน
โครงการนี้เป็นโครงการต่อเนื่อง 3 ปี เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนกันยายน 2551 และ จนถึงปัจจุบัน
มีองค์กรอิสระเข้าร่วมในโครงการทั้งสิ้น 5 องค์กร ได้แก่
 1) มูลนิธิมิตรภาพบำบัด
 2) ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 3) สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
 4) มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย (TSCO)
 5) ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พ.ญ.สุดสวาท เลาหวินิจ นายก มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย
นำทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้เกี่ยวกับอาหารที่เหมาสมสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง
ร่วมด้วย น.พ.วิโรจน์ ศรีอุฬารพงศ์ อุปนายกฯ น.พ.ไนยรัฐ ประสงค์สุข กรรมการ
และพ.ญ. สิรกานต์ เตชะวณิช แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์โภชนาการ
ถ่ายรูปร่วมกับ และ ภญ. ศิริวรรณ ชื่นชมสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจ
บริษัทไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด


น.พ.วิโรจน์ ศรีอุฬารพงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หน่วยมะเร็งวิทยา อุปนายกสมาคมฯ
บรรยายเกี่ยวกับการดูแลรักษามะเร็งที่ถูกต้อง
 

พ.ญ. สิรกานต์ เตชะวณิช แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์โภชนาการ
ให้ความรู้ด้านเสริมด้านโภชนการสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง
ขณะที่ชาคริต แย้มนาม โชว์ฝีมือทำเมนูซุปมักกะโรนี ที่ทั้งอร่อยและได้สารอาหารครบถ้วน
 
 

 
แพทย์แนะนำให้ผู้ป่วยรับประทานอาหารให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการ

น.พ.วิโรจน์ ศรีอุฬารพงศ์ อุปนายกฯ น.พ.ไนยรัฐ ประสงค์สุข กรรมการ
และ พ.ญ. สิรกานต์ เตชะวณิช แพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์โภชนาการ
ถ่ายรูปร่วมกับนางอนุตรา สินชัยพานิช กรรมการบริหาร มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย
และ ภญ. ศิริวรรณ ชื่นชมสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจ บริษัทไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ในโอกาสจัดเสวนา หัวข้อ “อาหารนั้นสำคัญไฉนในผู้ป่วยมะเร็ง”
ให้ความรู้เกี่ยวกับรักษาและการดูแลตนเองที่ถูกต้องให้กับผู้ป่วยมะเร็งและครอบครัว