Skip directly to content

“ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชน ครั้งที่ 7”

“ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชน ครั้งที่ 7”

‘มูลนิธิไฟเซอร์ฯ’ และ มูลนิธิศุภนิมิตฯ จัด “ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชน ครั้งที่ 7” เตรียมพร้อมเยาวชนให้มุ่งสู่เป้าหมาย ด้วยการพัฒนาทักษะชีวิตอย่างรอบด้าน
 


- น้าเน็ก – เกตุเสพย์สวัสดิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา แนะเยาวชนไทยตั้งเป้าหมายให้ชีวิต
- เปิดกว้างโลกทัศน์เยาวชนไทย ด้วยกิจกรรม ‘แนะแนวอาชีพ’ พร้อมให้ความรู้ ชี้แนวทางเรื่อง ‘เพศวิถี’ ที่ถูกต้อง
- ปลูกฝัง ‘ความรักในธรรมชาติ’ แก่เยาวชน ด้วยกิจกรรมเพื่อสังคม ‘ปลูกต้นไม้คืนป่า’
 
กระบี่ (26 ต.ค. 55) – เมื่อเร็วๆ นี้ มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ได้จัด “ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชน ครั้งที่ 7” ภายใต้คอนเซ็ปท์ “เตรียมพร้อมสู่อนาคตที่สดใส” (Get Ready for the Future) โดยมีนักเรียนวัย 12 – 18 ปี จำนวน 30 คน ที่อยู่ภายใต้การอุปการะของมูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย พร้อมเด็กที่อยู่ในการดูแลของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย จำนวน 20 คน จากจังหวัดพังงาเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้เยาวชนมีโอกาส สำรวจค้นหาตนเอง และเสริมสร้างทักษะชีวิตเตรียมความพร้อมสู่อนาคตที่สดใส พร้อมกับพัฒนาภาวะผู้นำ และร่วมทำกิจกรรมเพื่อตอบแทนชุมชนคืนประโยชน์สู่สังคม โดยมี น้าเน็ก – เกตุเสพย์สวัสดิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา พิธีกรชื่อดังเป็นวิทยากรพิเศษร่วมทำกิจกรรมบรรยายเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตให้กับเยาวชน
 

กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาสำหรับเด็ก ผศ. ดร. มนัสนันท์ หัตถศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กลุ่มละครเพื่อการเรียนรู้บางเพลย์ ที่ใช้กระบวนการละครเป็นเครื่องมือสร้างการเรียนรู้สำหรับเด็ก นำ
โดยอาจารย์ไพบูลย์ โสภณสุวภาพ โดยมี มร. คริสเชียน มาลเฮอร์บีกรรมการบริหาร มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย และคุณกล้วยไม้ นุชนิยม กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย ให้การต้อนรับ

มร. คริสเชียน มาลเฮอร์บี กรรมการบริหาร มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย
 
มร. คริสเชียน มาลเฮอร์บี กรรมการบริหาร มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย กล่าวว่า “ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชน ครั้งที่ 7 ถูกจัดขึ้นภายใต้แนวคิด ‘เตรียมพร้อมสู่อนาคตที่สดใส’ เนื่องจากเยาวชนในค่ายฯ ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญของชีวิต การตั้งเป้าหมายจึงถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยนำพาพวกเขาไปสู่เส้นทางที่ถูกต้องในอนาคต กิจกรรมในครั้งนี้จึงถูกจัดขึ้นเพื่อให้เยาวชนได้ค้นหาทำความเข้าใจตนเอง เรียนรู้ที่จะกำหนดเป้าหมายในอนาคต ผ่านกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาทักษะชีวิตแก่เยาวชน ด้วยหวังเป็นแรงผลักดันให้พวกเขาสามารถก้าวไปสู่เป้าหมาย และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพสามารถเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนประเทศชาติในอนาคต สอดคล้องกับภารกิจหลักของทางมูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย ที่มุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยด้วยการสร้างบุคลากรคุณภาพสู่สังคม”

กิจกรรม “ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชน” จัดขึ้นครั้งแรกในปี 2549 เพื่อช่วยเหลือเด็กที่ประสบภัยพิบัติคลื่นยักษ์สึนามิในปี พ.ศ. 2547 และเด็กด้อยโอกาสในจังหวัดพังงา โดยมูลนิธิไฟเซอร์ฯ บริจาคเงินจำนวน 900,000 บาทต่อปี ให้กับมูลนิธิศุภนิมิตฯ เพื่อใช้ในการสนับสนุนการศึกษาและดูแลสุขอนามัยของเด็กๆ ในโครงการ ถึงปัจจุบันมูลนิธิไฟเซอร์ฯ บริจาคเงินแล้วกว่า 6.3 ล้านบาท นับเป็นส่วนหนึ่งของความตั้งใจของมูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย ในการให้ความร่วมมือกับชุมชนในท้องถิ่นของประเทศไทย สนับสนุนกิจกรรมการกุศล การศึกษาในด้านวิทยาศาสตร์ และการดูแลสุขภาพ