Skip directly to content

“ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชน ครั้งที่ 5”

“ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชน ครั้งที่ 5”

มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย และ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เชิญตัวแทนสื่อมวลชนร่วมชมกิจกรรม “ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชน ครั้งที่ 5” ณ จังหวัดภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนในจังหวัดพังงา ซึ่งด้อยโอกาสและบางส่วนเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติคลื่นยักษ์สึนามิ เพื่อให้มีภาวะผู้นำ กล้าคิด กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง และมีทักษะในการดำรงชีวิต เพื่อสามารถอยู่ในสังคมอย่างมีสุขและมีคุณภาพ โดยมีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 86 คน โดยมีนักเรียนทุนมูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และระดับอุดมศึกษา รวม 10 คน ร่วมเป็นพี่เลี้ยงอาสาให้กับน้องๆ ตลอดกิจกรรมค่าย 4 วัน 3 คืน ซึ่งค่ายในครั้งนี้ มีธีมค่ายคือ “ไกด์น้อยอาสา พาคุณท่องเที่ยว” (I’ll be your guide) ได้เชิญ “ครูพี่แนน”  คุณอริสรา ธนาปกิจ ติวเตอร์ภาษาอังกฤษชื่อดังจากสถาบัน Enconcept มาร่วมนำกิจกรรมค่ายเป็นเวลาหนึ่งวันเต็ม เพื่อฝึกทักษะภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับทีมผู้นำค่ายเยาวชนจากสมาคม YMCA
 ชมสกู๊ปข่าวกิจกรรม ออกอากาศทางช่อง 11 (NBT) รายการข่าวเช้า เวลา 7:00 - 8:00 น. ระหว่างวันที่ 29 -30 พฤษภาคม 2010