Skip directly to content

‘มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย’ มอบทุนการศึกษาแก่แพทย์ลาว

‘มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย’ มอบทุนการศึกษาแก่แพทย์ลาว

14 มิ.ย. 56 – เมื่อเร็วๆ นี้ มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และองค์กรเฮลธ์ ฟรอนเทียร์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษา “โครงการสนับสนุนการฝึกอบรมแพทย์ต่อยอดสำหรับแพทย์ลาว” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ณ อาคารเรียนรวมและห้องปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยในปีนี้มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ลาวทั้งรุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 รวม 4 ทุน เป็นเงิน 680,000 บาท
 
ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก นายคริสเตียน มัลเฮอร์บี กรรมการมูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย รศ.นพ. ชาญชัย   พานทองวิริยะกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น           รศ.ดร. วันเลี่ยม บัวระวง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ และ ดร. บันซา อุปะถานา      รองหัวหน้าห้องการฝ่ายบริหารและร่วมมือต่างประเทศ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตัวแทน      องค์กรเฮลธ์ ฟรอนเทียร์ เป็นตัวแทนส่งมอบข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการสนับสนุนการฝึกอบรมแพทย์ต่อยอดสำหรับแพทย์ลาว”
 
นายคริสเตียน มัลเฮอร์บี กรรมการมูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย กล่าวว่า “มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทยดำเนินนโยบายตามภารกิจหลักของไฟเซอร์ อิงค์ และไฟเซอร์ประเทศไทย คือการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน ซึ่งในส่วนของไฟเซอร์ประเทศไทย ได้มีการค้นคว้าวิจัยและผลิตเวชภัณฑ์คุณภาพอย่างต่อเนื่อง ขณะที่บทบาทของมูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย คือการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน ด้วยการเข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น จัดกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษา”
 
“ทั้งนี้ มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทยเล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขทั้งของประเทศไทยและอินโดจีน ซึ่งในการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่แพทย์ลาวและนักศึกษาไทยนั้น ผู้รับทุนได้ผ่านการเลือกสรรคุณสมบัติที่เหมาะสม ทั้งผลการเรียนและจิตอาสาร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคมเพื่อให้ผู้รับทุนมีทัศนคติและจิตใจที่มุ่งมั่นในการแสวงหาความรู้จนเกิดความเชี่ยวชาญ และสามารถทำประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติของตนได้ต่อไปในอนาคต” นายมัลเฮอร์บี กล่าว
 
“โดยประเทศไทยและประเทศลาวถือเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ให้ความช่วยเหลือกันมาโดยตลอด ขณะนี้ ประเทศลาวยังขาดแคลนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการรักษาโรคเฉพาะทาง โดยเฉพาะโรคมะเร็งและโรคติดเชื้อในเด็ก มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทยให้การสนับสนุนกุมารแพทย์ลาวได้ศึกษาแพทย์ต่อยอด เพื่อให้เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้วยการสนับสนุนการศึกษาต่อยอดเป็นเวลา 3 ปี ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และในปีนี้ทางมูลนิธิได้พิจารณาสนับสนุนทุนการศึกษาทางด้านอายุรศาสตร์ต่อยอดสาขาโรคทางเดินอาหารแก่อายุรแพทย์ลาวด้วย ทั้งนี้ มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทยจะยังคงมุ่งมั่นสานต่อกิจกรรมสนับสนุนด้านการสาธารณสุขและการศึกษาอย่างต่อเนื่อง” นายมัลเฮอร์บี กล่าวเสริม
 
นอกจากนี้ มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทยยังได้สนับสนุนเงินทุนจำนวน 392,000 บาท เพื่อปรับปรุงโครงการบ้านพักชั่วคราวของผู้ป่วยเด็กโรคเรื้อรังและครอบครัว ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมจัดกิจกรรมตกแต่งทาสีบ้านพัก โดยมีศิลปินนักสร้างสรรค์ชื่อดัง ชลิต นาคพะวัน มาร่วมเนรมิตบ้านพักให้มีบรรยากาศสวยงามเหมาะแก่การฟื้นฟูร่างกายและจิตใจของผู้ป่วย
 
รศ.นพ. สุรพล เวียงนนท์ ประธานโครงการบ้านพักชั่วคราวของผู้ป่วยเด็กโรคเรื้อรังและครอบครัว กล่าวว่า “ขณะนี้ ปัญหาการครองเตียงในหอผู้ป่วยเด็กของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มีอัตราสูงมากทำให้ในแต่ละวันมีผู้ป่วยประมาณร้อยละ 5 ที่ทางโรงพยาบาลไม่สามารถรับเป็นผู้ป่วยในได้ เนื่องจากโรงพยาบาลศรีนครินทร์เป็นศูนย์รับการส่งต่อผู้ป่วยโรคซับซ้อน โดยเฉพาะมะเร็งในเด็ก ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีโรงพยาบาลศูนย์ไม่กี่แห่งที่รับรักษา ดังนั้น เราจึงมีผู้ป่วยเด็กส่งต่อมาจากหลายๆ จังหวัดที่ห่างไกล ได้แก่ นครพนม มุกดาหาร และหนองคาย รวมถึงจังหวัดใกล้เคียง ผู้ป่วยส่วนใหญ่ประสบปัญหาในการเดินทาง ไม่สามารถเดินทางไปกลับในวันเดียวได้ การที่เราสามารถหาที่พักที่ปลอดภัยและเหมาะสม จึงเป็นการลดความยากลำบากได้อย่างมาก และส่งผลให้ผู้ป่วยสามารถรับการรักษาที่ต่อเนื่อง ได้รับยาสม่ำเสมอ ส่งผลให้การรักษาดีขึ้น”
 
โดยโครงการนี้ได้เริ่มเปิดให้บริการเมื่อเดือนมกราคม 2556 มีผู้ป่วยเด็กและครอบครัวเข้ามาพักอาศัยแล้วประมาณ 50 ครอบครัว และคาดว่าจะสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กและครอบครัวที่มีที่พำนักห่างไกลจากโรงพยาบาลได้วันละประมาณ 10 ครอบครัว หรือ 20 คน นอกเหนือจากที่พำนักรักษาตัวแล้ว ยังมีกลุ่มจิตอาสาโดยนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นช่วยกันจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและครอบครัวอีกด้วย
 
“เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการบ้านพักชั่วคราวของผู้ป่วยเด็กโรคเรื้อรังและครอบครัว จะช่วยลดความยากลำบากและภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้ และกิจกรรมตกแต่งทาสีในครั้งนี้ ก็นับว่าเป็นการช่วยแต่งแต้มรอยยิ้มให้กับผู้พักอาศัย เพื่อให้พวกเขาได้พักฟื้นร่างกายและจิตใจในบรรยากาศที่สวยงามและ
อบอุ่นราวกับอยู่บ้านของตัวเอง เรียกได้ว่าเป็นการรักษาแบบองค์รวม (Holistic Approach) อย่างแท้จริง”         นายมัลเฮอร์บี กล่าวสรุป

มร. คริสเตียน มัลเฮอร์บี กรรมการ มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย (ที่ 6 จากซ้าย) และคุณกล้วยไม้ นุชนิยม กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย (ที่ 7 จากซ้าย) พร้อมด้วย รศ.ดร. วันเลี่ยม บัวระวง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณรัฐประชาธิไตยประชาชนลาว (ที่ 5 จากซ้าย) และ ดร. บันซา อุปะถานา ผู้แทนจากองค์กรเฮลธ์ ฟรอนเทียร์ (ยืนแถวหลังที่ 2 จากซ้าย) ภายในพิธีมอบทุนการศึกษา ณ อาคารเรียนรวมและห้องปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

(จากซ้าย) ดร. บันซา อุปะถานา ผู้แทนจากองค์กรเฮลธ์ ฟรอนเทียร์, รศ.นพ. ชาญชัย   พานทองวิริยะกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มร. คริสเตียน มัลเฮอร์บี กรรมการ มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย และ รศ.ดร. วันเลี่ยม บัวระวง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณรัฐประชาธิไตยประชาชนลาว ตัวแทนส่งมอบข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการสนับสนุนการฝึกอบรมแพทย์ต่อยอดสำหรับแพทย์ลาว”

มร. คริสเตียน มัลเฮอร์บี กรรมการ มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย ขณะกล่าวเปิดพิธีมอบทุนการศึกษา ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มร. คริสเตียน มัลเฮอร์บี กรรมการ มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย และคุณกล้วยไม้      นุชนิยม กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย ถ่ายภาพร่วมกับแพทย์ลาวผู้ได้รับทุน “โครงการสนับสนุนการฝึกอบรมแพทย์ต่อยอดสำหรับแพทย์ลาว”