Skip directly to content

ร่วมจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “Monitoring & Evaluation

ร่วมจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “Monitoring & Evaluation

มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทยร่วมกับAmerican Cancer Society (ACS) ในการพัฒนาโครงการควบคุมโรคมะเร็งในประเทศไทยโดยใช้ชื่อว่า“Thailand Cancer Control Matching Fund” โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม“Global Health Partnership” ที่ทางมูลนิธิไฟเซอร์ นิวยอร์คและมูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย ให้การสนับสนุนเงินทุนมาตั้งแต่ พ.ศ. 2551 และต่อเนื่องไปจนครบ 3 ปี เพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาการบริหารจัดการโครงการขององค์กรไม่แสวงหากำไรในประเทศไทย

เมื่อเร็วๆ นี้มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทยและ ACS ร่วมจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “Monitoring & Evaluation” ขึ้น ณ ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์โดยได้เชิญ คุณ Marita Gaudario จากประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญของ ACS มาแนะนำแนวทางและวิธีการตรวจสอบและประเมินผลโครงการซึ่งมีผู้เข้าร่วมรับการอบรมทั้งหมดจำนวน 23 คน จาก 5 องค์กร ต่างได้รับการพัฒนาทักษะการประเมินผลโครงการ เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาการตรวจสอบและประเมินผลโครงการของหน่วยงานตนเองทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยโรคมะเร็งในประเทศไทยต่อไป