Skip directly to content

มูลนิธิไฟเซอร์ฯ มอบทุนการศึกษาและจัดค่ายฯ ผู้นำให้เยาวชนผู้ประสบภัยสึนามิ จังหวัดพังงา

มูลนิธิไฟเซอร์ฯ มอบทุนการศึกษาและจัดค่ายฯ ผู้นำให้เยาวชนผู้ประสบภัยสึนามิ จังหวัดพังงา

กรุงเทพฯ – มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย พาเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิ ในจังหวัดพังงา มาร่วมกิจกรรม “ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชน” รุ่นที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นหนึ่งใน โครงการสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์สึนามิ ซึ่งมูลนิธิไฟเซอร์ฯ ได้ริเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2547 โดยในปีนี้ มูลนิธิไฟเซอร์ฯ ได้เดินหน้ามอบทุนการศึกษาต่อเนื่อง 3 ปี (2549 – 2551) อีกจำนวน 100 ทุน พร้อมทั้งจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมสำหรับการจัดกิจกรรมเสริมทักษะนอกห้องเรียนให้กับเยาวชนกลุ่มดังกล่าว รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5 ล้านบาท โดยมอบหมายให้มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เป็นผู้ดำเนินโครงการดังกล่าว