Skip directly to content

มูลนิธิไฟเซอร์ฯ มอบทุนการศึกษาประจำปี 2006 แก่เยาวชนที่มีผลการเรียนดี

มูลนิธิไฟเซอร์ฯ มอบทุนการศึกษาประจำปี 2006 แก่เยาวชนที่มีผลการเรียนดี

นับเป็น ปีที่4 ที่มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย ได้มอบทุนการศึกษา แบบต่อเนื่องแก่เยาวชนที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดปัจจัยด้านทุนทรัพย์  โดยได้มอบทุนไปแล้ว 165 ทุน คิดเป็นมูลค่า มากกว่า 7 ล้านบาท เพื่อผลิตบุคลากร ทางการแพทย์ สาธารณสุข และวิทยาศาสตร์ ที่มีคุณภาพมากร่วมพัฒนาประเทศให้แข็งแกร่งมากขึ้น ทุนนี้เป็นทุนให้เปล่าที่ไม่มีข้อผูกมัดใดๆ มีเพียงเงื่อนไขเดียวคือ นอกจากการเอาใจใส่ผลการเรียนแล้ว ขอให้นักเรียนทุนได้รู้จักเป็น "ผู้ให้" คืนสู่สังคม

 
" ไม่ว่าเราจะเป็นนักเรียนทุนหรือไม่ สิ่งสำคัญที่สุด คือ เราทุกคนมีหน้าที่ ในการอุทิศตน   ทำคุณประโยชน์ ให้กับสังคม เพื่อให้สังคม และประเทศของเราได้พัฒนาขึ้น "

และนี่เป็นคำสัญญาของเหล่านักเรียนทุนมูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย  ที่พร้อมจะสานต่อเจตนารมณ์ของมูลนิธิฯ ในการประพฤติ  ปฏิบัติตนเป็นคนดี  นำความรู้ และ "โอกาส"ที่ได้รับจากมูลนิธิไฟเซอร์ฯ  ตอบแทนสู่สังคม