Skip directly to content

มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทยจัดค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนครั้งที่ 3

มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทยจัดค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนครั้งที่ 3


 
มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตรแห่งประเทศไทย พาเยาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิในจังหวัดพังงา ร่วมกิจกรรม "ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนครั้งที่ 3 ณ เขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 27-29 ต.ค.ที่ผ่านมา โดยได้ชูประเด็นโลกร้อน มุ่งหวังปลูกฝังเยาวชนให้ตระหนักถึงบทบาทของตนในการลดการใช้ทรัพยากร และเป็นผู้นำในการรณรงค์การใช้ทรัพยากรซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการลดภาวะโลกร้อน 
ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในโครงการสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิ ซึ่งมูลนิธิไฟเซอร์ฯ ได้มอบทุนการศึกษาจำนวน 900,000 บาทต่อปี ให้กับเยาวชนในโครงการฯ และเป็นการมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2549-2551 รวมเป็นเงินสนับสนุนการศึกษาทั้งสิ้น 2.7 ล้านบาท