Skip directly to content

มอบทุนการศึกษาประจำปี 2552

มอบทุนการศึกษาประจำปี 2552

มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทยได้มอบทุนการศึกษาประจำปี 2552 จำนวน 2 ทุนให้กับนักศึกษาแพทย์ระดับปริญญาตรีในประเทศเวียดนาม เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่มีความประพฤติและผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้สามารถศึกษาต่อจนจบและบรรลุ ความตั้งใจได้ โดยได้รับเกียรติจาก Mr. Vo Tan Son คณะบดี และ คณาจารย์ จาก Ho Chi Minh Medical University รวมทั้งตัวแทนของไฟเซอร์ประเทศเวียดนาม Mr. Nguyen Van Thong – Chief Representative และ Mr. Nguyen Thanh Huy – Region Sales Manager ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุนในครั้งนี้ด้วย

"ทุนการศึกษาจากมูลนิธิไฟเซอร์ ประเทศไทยไม่ได้เพียงแค่ช่วยผมในการเรียนแต่ยังเปรียบเสมือนเป็นกำลังใจให้ผมมุ่งมั่นที่จะทำประโยชน์ให้แก่สังคมทั้งในวันนี้และในอนาคต”
 
Nguyen Lam Vuong
นักศึกษาทุนมูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย
คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยโฮจิมินห์ซิตี้