Skip directly to content

มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทยจัดกิจกรรมพบปะนักเรียนทุนครั้งที่ 2 และครั้งแรกกับภายใต้แนวคิด “รู้รับ รู้ให้”

มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทยจัดกิจกรรมพบปะนักเรียนทุนครั้งที่ 2 และครั้งแรกกับภายใต้แนวคิด “รู้รับ รู้ให้”

3 พฤศจิกายน - มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย ได้จัดกิจกรรมพบปะนักเรียนทุน ภายใต้แนวคิด “รู้รับ รู้ให้ (We Got, We Give)” เมื่อวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา ณ โรงแรม อโนมา กรุงเทพฯ เพื่อให้นิสิตนักศึกษาในโครงการสนับสนุนทุนการศึกษามูลนิธิไฟเซอร์ฯ จากหลากหลายสถาบันได้รู้มาจักกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สร้างความสามัคคีและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมูลนิธิกับเครือข่ายนักเรียนทุน และที่สำคัญ คือการทำกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกัน ซึ่งจะช่วยปลูกฝังวัฒนธรรมการให้และการตอบแทนคืนสู่สังคมให้กับนักเรียนทุนฯ และเห็นคุณค่าของโอกาสที่ตนเองได้รับและพร้อมที่จะส่งต่อโอกาสนั้นให้กับผู้ด้อยโอกาส ซึ่งงานนี้มีนักเรียนทุนที่ได้รับทุนมูลนิธิไฟเซอร์ฯ เข้าร่วมกว่า 72 คน จากทั้งหมด 9 มหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศไทย

 
ภายในงาน คุณคริสเตียน มัลเฮอร์บี กรรมการมูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทยได้กล่าวต้อนรับนักเรียนทุน “การที่พวกเราได้มาพบกันในวันนี้ เป็นโอกาสที่ดีที่รุ่นพี่รุ่นน้องนักเรียนทุนฯ จากทั่วประเทศ ทั้งนักเรียนจากคณะแพทย์ เภสัช และวิทยาศาสตร์ จะได้มาแบ่งปันความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และทำกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกัน ผมอยากให้นักเรียนทุนฯ ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการตอบแทนคืนสู่สังคม ให้รู้จักรับผิดชอบต่อสังคม เหมือนดังชื่องานของเราในวันนี้ รู้รับ รู้ให้ (We Got, We Give)”

นอกจากนี้ ศ. นพ.จรัส สุวรรณเวลา ประธานมูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย ได้บรรยายและให้ข้อคิดแก่นักเรียนทุน โดยเริ่มจากประวัติความเป็นมาของมูลนิธิไฟเซอร์ฯ ที่เดินทางมาถึงปีที่ 10 แล้วนั้น เราทำกิจกรรมเพื่อสังคมอะไรบ้าง  “มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย เราเป็นมูลนิธิที่ไม่ได้หวังอะไรตอบแทนจากนักเรียนทุน ไม่ได้ต้องการให้นักเรียนทุนมาตอบแทนให้ ซึ่งเปรียบเสมือน บุพการี ที่ต้องการเห็นลูกของตนเองนั้น เติบโตเป็นคนดีของสังคม เป็นคนที่รู้จักตอบแทนสังคม เป็นคนที่รู้จักทั้งการรับ และการให้ แต่การรับไปแล้ว เราจะต้องคำนึงถึงว่าจะต้องทำอย่างไรเราถึงจะเป็นผู้รับที่ดี รับไปแล้วเราจะส่งต่อโดยการเป็นผู้ให้ที่ดีได้อย่างไร โดยต้องเอาสังคมส่วนรวมเป็นที่ตั้ง”


งานนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่นักเรียนทุนสามารถเปิดโลกทัศน์ใหม่และให้ความสนใจเป็นอย่างดี เช่น การบรรยาย “ความเข้าใจท้องถิ่นแบบคนใน” โดย นพ.ภักดี สืบนุการณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ด่านซ้าย จ.เลย ร่วมเปิดมุมมองใหม่กับการเป็นผู้ให้ไปกับคุณเชาวลิต สาดสมัย เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม สังกัดหน่วยงานสำนักพัฒนาสังคม กทม. ผู้ที่มีฉายาว่า “เรือจ้างข้างถนน”

โดยกิจกรรมตลอดทั้ง 3 วัน มุ่งเน้นเกี่ยวกับการทำกิจกรรมเพื่อสังคม การเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้ให้ มี นพ. พิชัย คณิตจรัสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด มาบรรยายเกี่ยวกับกิจกรรมคัดกรองสุขภาพ นักเรียนทุนได้เดินทางไปทำกิจกรรมและมอบของบริจาคที่สถานสงเคราะห์ 3 แห่ง ได้แก่ สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรีและสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ นอกจากแรงบันดาลใจดีๆ แล้ว ทุกคนยังซาบซึ้งไปกับการพูดคุย เปิดใจและเตรียมตัวการเป็นแพทย์และเภสัชกรที่ดีโดยรุ่นพี่นักเรียนทุนและพิธีบายศรีสู่ขวัญ ส่งท้ายด้วยการส่งเสริมความรู้กับกิจกรรมสุดฮิตที่สามารถวางแผนความคิดไปกับ “Mind Map”
ในวันสุดท้ายของงาน คุณกล้วยไม้ นุชนิยม กรรมการและเลขานุการมูลนิธิฯ มากล่าวปิดงาน โดยมีใจความว่า “หลายคนเคยถามพี่ว่าให้ทุนนักเรียนไปแล้วมูลนิธิฯ ต้องการอะไรตอบแทน ต้องการให้สั่งยาจากไฟเซอร์ใช่ไหม พี่ตอบเลยว่าไม่ใช่ เราไม่ได้ต้องการอย่างนั้น สิ่งที่เราต้องการก็คืออยากให้นักเรียนทุนทุกคนมอบโอกาสที่ดีคืนกลับให้สังคม เหมือนที่มูลนิธิฯ ได้เคยมอบให้ อีกอย่างไฟเซอร์เองก็เชื่อมั่นว่า ยาที่เราค้นคว้าวิจัยและพัฒนาเพื่อให้ประชากรโลกมีสุขภาพที่ดี เป็นยาที่คุณภาพด้วยตัวของมันเองอยู่แล้ว การสั่งซื้อยาของแพทย์จึงต้องมาจากวิจารณญาณของแพทย์เองเท่านั้น ดังนั้นนโยบายให้ทุนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจไม่มีทางเกิดขึ้นแน่นอนค่ะ”

การพบปะนักเรียนทุนฯ ในครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่ประทับใจทั้งผู้จัดและผู้เข้าร่วมเป็นอย่างยิ่ง จนมีเสียงเรียกร้องให้จัดอีกทุกๆ ปี ส่วนคำขอของน้องๆ จะเป็นจริงหรือไม่ โปรดติดตามกันต่อไป
ดาวน์โหลดรูปกิจกรรมได้ที่นี่
- Day 1
- Day 2
- Day 3