Skip directly to content

จัดกิจกรรมเพื่อสังคมปรับปรุงโครงการบ้านพักชั่วคราวของผู้ป่วยเด็กโรคเรื้อรังและครอบครัว

จัดกิจกรรมเพื่อสังคมปรับปรุงโครงการบ้านพักชั่วคราวของผู้ป่วยเด็กโรคเรื้อรังและครอบครัว

14 มิ.ย. 2556 – มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทยสนับสนุนเงินทุนจำนวน 392,000 บาท เพื่อปรับปรุงโครงการบ้านพักชั่วคราวของผู้ป่วยเด็กโรคเรื้อรังและครอบครัว ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมจัดกิจกรรมตกแต่งทาสีบ้านพัก โดยมีศิลปินนักสร้างสรรค์ชื่อดัง ชลิต นาคพะวัน มาร่วมเนรมิตบ้านพักให้มีบรรยากาศสวยงามเหมาะแก่การฟื้นฟูร่างกายและจิตใจของผู้ป่วย
 
รศ.นพ. สุรพล เวียงนนท์ ประธานโครงการบ้านพักชั่วคราวของผู้ป่วยเด็กโรคเรื้อรังและครอบครัว กล่าวว่า “ขณะนี้ ปัญหาการครองเตียงในหอผู้ป่วยเด็กของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มีอัตราสูงมากทำให้ในแต่ละวันมีผู้ป่วยประมาณร้อยละ 5 ที่ทางโรงพยาบาลไม่สามารถรับเป็นผู้ป่วยในได้ เนื่องจากโรงพยาบาลศรีนครินทร์เป็นศูนย์รับการส่งต่อผู้ป่วยโรคซับซ้อน โดยเฉพาะมะเร็งในเด็ก ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีโรงพยาบาลศูนย์ไม่กี่แห่งที่รับรักษา ดังนั้น เราจึงมีผู้ป่วยเด็กส่งต่อมาจากหลายๆ จังหวัดที่ห่างไกล ได้แก่ นครพนม มุกดาหาร และหนองคาย รวมถึงจังหวัดใกล้เคียง ผู้ป่วยส่วนใหญ่ประสบปัญหาในการเดินทาง ไม่สามารถเดินทางไปกลับในวันเดียวได้ การที่เราสามารถหาที่พักที่ปลอดภัยและเหมาะสม จึงเป็นการลดความยากลำบากได้อย่างมาก และส่งผลให้ผู้ป่วยสามารถรับการรักษาที่ต่อเนื่อง ได้รับยาสม่ำเสมอ ส่งผลให้การรักษาดีขึ้น”
 
โดยโครงการนี้ได้เริ่มเปิดให้บริการเมื่อเดือนมกราคม 2556 มีผู้ป่วยเด็กและครอบครัวเข้ามาพักอาศัยแล้วประมาณ 50 ครอบครัว และคาดว่าจะสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กและครอบครัวที่มีที่พำนักห่างไกลจากโรงพยาบาลได้วันละประมาณ 10 ครอบครัว หรือ 20 คน นอกเหนือจากที่พำนักรักษาตัวแล้ว ยังมีกลุ่มจิตอาสาโดยนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นช่วยกันจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและครอบครัวอีกด้วย
 
“เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการบ้านพักชั่วคราวของผู้ป่วยเด็กโรคเรื้อรังและครอบครัว จะช่วยลดความยากลำบากและภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้ และกิจกรรมตกแต่งทาสีในครั้งนี้ ก็นับว่าเป็นการช่วยแต่งแต้มรอยยิ้มให้กับผู้พักอาศัย เพื่อให้พวกเขาได้พักฟื้นร่างกายและจิตใจในบรรยากาศที่สวยงามและอบอุ่นราวกับอยู่บ้านของตัวเอง เรียกได้ว่าเป็นการรักษาแบบองค์รวม (Holistic Approach) อย่างแท้จริง”         นายมัลเฮอร์บี กล่าวสรุป

มร. คริสเตียน มัลเฮอร์บี กรรมการ มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย (ที่ 2 จากซ้าย), คุณกล้วยไม้ นุชนิยม กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย (ขวาสุด) พร้อมด้วย รศ.นพ. สุรพล เวียงนนท์ ประธานโครงการบ้านพักชั่วคราวของผู้ป่วยเด็ก     โรคเรื้อรังและครอบครัว (ที่ 3 จากซ้าย) และ คุณชลิต นาคพะวัน (ซ้ายสุด) ศิลปิน         นักสร้างสรรค์ ถ่ายภาพร่วมกันหน้าบ้านพัก “เฮือนฮัก” หรือ Home of Love ภายในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 


คณะผู้บริหารมูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย และโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถ่ายภาพร่วมกับศิลปินรับเชิญ คณะนักเรียนทุนมูลนิธิไฟเซอร์ ประเทศไทย และพนักงานบริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งร่วมกิจกรรมตกแต่งและปรับปรุง “โครงการบ้านพักชั่วคราวของผู้ป่วยเด็กโรคเรื้อรังและครอบครัว”

รศ.นพ. สุรพล เวียงนนท์ ประธานโครงการบ้านพักชั่วคราวของผู้ป่วยเด็กโรคเรื้อรังและครอบครัว และศิลปินรับเชิญ คุณชลิต นาคพะวัน
 


คุณกล้วยไม้ นุชนิยม กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย และศิลปิน   รับเชิญ คุณชลิต นาคพะวัน

คุณชลิต นาคพะวัน ศิลปินนักสร้างสรรค์ ขณะกำลังวาดลวดลายบนผนังบ้านพัก “เฮือนฮัก” หรือ Hove of Love ของโครงการบ้านพักชั่วคราวของผู้ป่วยเด็กโรคเรื้อรังและครอบครัว
  


ภาพบรรยากาศการตกแต่งและระบายสีบ้านพัก “เฮือนฮัก” หรือ Home of Love
  

ภาพผลงานที่เสร็จสมบูรณ์จากกิจกรรมปรับปรุงโครงการบ้านพักชั่วคราวของผู้ป่วยเด็กโรคเรื้อรังและครอบครัว ภายในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น