Skip directly to content

มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย จัด “ค่ายพัฒนาศักยภาพ ผู้นำเยาวชน ครั้งที่ 4”

มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย จัด “ค่ายพัฒนาศักยภาพ ผู้นำเยาวชน ครั้งที่ 4”


 
มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย จัด “ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชน ครั้งที่ 4” ภายใต้ธีม “เชียร์ทีมไทยไปโอลิมปิก”ระหว่างวันที่ 14 -17 พ.ค. ที่ผ่านมา ณ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา จังหวัดกระบี่ เพื่อส่งเสริมภาวะผู้นำ ความมีน้ำใจนักกีฬา การทำงานเป็นหมู่คณะ ทักษะในการใช้ชีวิต และการทำประโยชน์ตอบแทนสังคมให้กับเด็ก นักเรียนจำนวนกว่า 60 คน ที่ได้รับความสูญเสียจากเหตุการณ์วิบัติภัยคลื่นยักษ์สึนามิ จาก 3 โรงเรียนในจังหวัดพังงา โดยมี อัษฎาวุธ เหลืองสุนทร ศิลปินและนักแสดงชื่อดัง อาจารย์ธัช พรหมปัทมะ อาจารย์ระดับ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ฝ่ายมัธยม ให้เกียรติเป็นวิทยากร และตัวแทนพนักงาน บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัดนับสิบชีวิตร่วมเป็นพี่เลี้ยงให้กับเด็กๆ
กิจกรรม “ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชน” เป็นส่วนหนึ่งของโครงการความร่วมมือระหว่างมูลนิธิ-ไฟเซอร์ประเทศไทย และมูลนิธิศุภนิมิตประเทศไทย โดยจัดครั้งแรกในปี 2549 และได้จัดต่อเนื่องมาตลอดครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4 เพื่อช่วยเหลือเด็กจำนวนทั้งสิ้น 100 คน ในจังหวัดพังงา ที่อยู่ในความอุปการะของมูลนิธิศุภนิมิตฯ หลังเกิดเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิในปี พ.ศ. 2547 โดยมูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทยบริจาคเงินจำนวน 900,000 บาทต่อปี ให้กับมูลนิธิศุภนิมิต เพื่อใช้ในการ-สนับสนุนการศึกษาและดูแลสุขอนามัยของเด็กๆ ในโครงการ ถึงปัจจุบันมูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย บริจาคเงินแล้วกว่า 3.6 ล้านบาท
โครงการความร่วมมือระหว่างมูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย กับ มูลนิธิศุภนิมิตประเทศไทยนี้ นับเป็นส่วนหนึ่งของความตั้งใจของไฟเซอร์ในการให้ความร่วมมือกับชุมชนในท้องถิ่นของประเทศไทย สนับสนุนกิจกรรมการกุศล การศึกษาในด้านวิทยาศาสตร์ และการดูแลสุขภาพ