• Career

 • News

 • Partners

 • Healthcare Professional

 • Connect with Us

 • Career

 • News

 • Partners

 • Healthcare Professional

 • Connect with Us

 • Terms of Use

 • Privacy Policy

HOT TOPIC Placeholder

Pfizer Thailand Foundation 

                                                                                                                                                                   

มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย และ บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดตัวโครงการ “Pfizer’s 2 Missions: 1 Goal – สอง ภารกิจ เพื่อเป้าหมายหนึ่งเดียว” ร่วมสร้างสรรค์ เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าของคนไทย

Read More

มูลนิธิไฟเซอร์เปิดตัวโครงการ “ไฟเซอร์ รู้-เฒ่า(เท่า)-ทัน-สุข”

Read More

มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย เปิดค่าย “เรียนเล่นเห็นชีวิต” เดินหน้าพัฒนาทักษะชีวิตเยาวชนสตูลต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

Read More

ศูนย์ปฐมพยาบาลไฟเซอร์ 

Read More
Your Healthรอบรู้เรื่องยารอบรู้เรื่องโรคOur purposeไฟเซอร์ในประเทศไทยจริยธรรมองค์กรรางวัลไฟเซอร์กับสังคมไทยour scienceผลงานการค้นพบการวิจัยและพัฒนากว่าจะมาเป็นยาpfizer thailand foundationส่งเสริมสุขภาพส่งเสริมการศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิตเรื่องราวความสำเร็จโครงการของเรา