บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ไฟเซอร์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการค้นคว้าวิจัยยาระดับโลก ที่มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตของมวลมนุษยชาติให้ดีขึ้น เราจึงได้ ทุ่มเทค้นคว้าวิจัย และพัฒนายาอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำมาใช้ใน การรักษาและป้องกันโรค นอกจากนี้เรายังได้ริเริ่มกิจกรรมต่างๆ ที่มุ่งส่งเสริมสุขภาพที่ดีแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อรณรงค์ ให้คนไทยเห็นความสำคัญในการดูแลสร้างเสริมสุขภาพกาย และจิตของตนเอง คนในครอบครัว และคนใกล้ชิด
ความปลอดภัยของผู้ป่วยนับเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จของเรา เราให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นอันดับแรก นับตั้งแต่ขั้นตอนแรกเริ่มที่สารประกอบได้รับการอนุมัติให้มีการทดลองทางคลินิก จนกระทั่งได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ใช้ได้กับผู้ป่วยทั่วไป โดยมีการผลิตและกระจายสินค้า รวมถึงการจำหน่ายและใช้ได้ทั่วโลก