Skip directly to content

ไฟเซอร์ในประเทศไทย

เราเติบโตเคียงข้างสังคมไทย  

 เป็นเวลากว่าครึ่งศตวรรษแล้วที่ บริษัทไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้อยู่เคียงข้างสังคมไทย นับตั้งแต่ปีที่เราได้ถือกำเนิดขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2501 จวบจนถึงปัจจุบัน เรายังคงเดินหน้าส่งเสริมและพัฒนาการดูแลรักษาสุขภาพของคนไทย

ภายใต้การนำของ มร. คริสเตียน มัลเฮอร์บี ผู้จัดการใหญ่ประจำประเทศไทย บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ริเริ่มความร่วมมือใหม่ๆ และเสริมสร้างพันธมิตรด้านการดูแลสุขภาพที่มีอยู่เดิมแล้วให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ทั้งกับองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน บุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนสถานพยาบาลต่างๆ เพื่อขยายช่องทางให้คนไทยได้เข้าถึงยารักษาโรคและวัคซีนป้องกันโรคที่มีคุณภาพสูง กันมากขึ้นและง่ายขึ้น เช่นเดียวกันกับ บริษัทไฟเซอร์ ในประเทศอื่นๆ ทั่วโลก เรามุ่งมั่นในการทำงานและเดินหน้าจับมือร่วมสร้างสรรค์และพัฒนาเพื่อการมีสุขภาพที่ดีกว่าของคนทั่วโลก

"พันธกิจและวิสัยทัศน์ของเราคือ การให้บริการด้านการดูแลและรักษาสุขภาพกับประชาชนคนไทย ได้ดียิ่งๆ ขึ้นไป" มร. มัลเฮอร์บี กล่าว ในฐานะผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเสาเอกของ ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) มาตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2555 เขาได้นำเอาประสบการณ์ตรงจากการทำงานในอุตสาหกรรมยา เป็นเวลากว่า 10 ปี ในประเทศเดนมาร์ก แอฟฟริกา และในภูมิภาคตะวันออกกลาง มาปรับใช้กับการบริหารและพัฒนา ไฟเซอร์ (ประเทศไทย)

"ผมมีปรัชญาส่วนตัว ที่ใช้ในการทำงาน คือ ต้องสนุกกับงาน แม้ว่าบางครั้งผมอาจจะดูเคร่งขรึมจริงจังไปบ้าง แต่โดยส่วนตัวแล้วผมสนุกและเต็มที่กับงานที่ทำครับ ผมคิดว่าหากเราไม่ทำตัวให้สนุกกับงานแล้ว ก็ยากที่จะมีสมาธิทุ่มเทและจดจ่อกับงานที่ทำ ซึ่งหากเราขาดสิ่งเหล่านี้เสียแล้ว ก็ยากที่จะผลิตผลงานคุณภาพเยี่ยมออกมา"