บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ไทย


Page not foundชั้น 36 และ 37 อาคารยูไนเต็ด เซ็นเตอร์
323 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500

โทร : 02-665-4555, 02-665-4666

กรณีสอบถามข้อมูลการใช้ยา กรุณาคลิกที่นี่